Nela Klajbanová

Absolvovala studium oboru Teorie a dějiny dramatických umění na Univerzitě Palackého v Olomouci a studovala obor Teorie interaktivních médií a Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se problematice kurátoství, distribuce, prezentace a archivace současného umění pohyblivého obrazu. Působí jako dramaturg sekce Jiné vize a koordinátor její soutěže. Je garantkou publikačních řad Edice PAF. Od roku 2016 působí na pozici media managera Přehlídky filmové animace a současného umění. V současnosti zastává pozici PR v brněnské Fait Gallery. Od roku 2015 je ředitelkou knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací LITR. Kurátorsky se podílí na výstavách galerie Vitrína Deniska.