Nela Klajbanová

Absolvovala studium oboru Teorie a dějiny dramatických umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se problematice kurátorství, distribuce, prezentace a archivace současného umění pohyblivého obrazu. Působí jako kurátorka Přehlídky filmové animace a současného umění a koordinátorka soutěže Jiné vize. Je garantkou publikačních řad Edice PAF. V letech 2017–2018 působila jako PR v brněnské Fait Gallery. Od roku 2015 je ředitelkou knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací LITR. Kurátorsky se podílí na výstavách galerie Vitrína Deniska, Galerie XY a Photogether Gallery. V současnosti vede brněnskou pobočku Polansky Gallery.