Monika Beková  

V letech 2014 až 2017 kurátorka Galerie W7, absolventka Katedry výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také organizovala několik ročníků společných výstav studentů Univerzity Palackého. V rámci projektu Umění ve veřejném prostoru vedla sérii řízených rozhovorů o umění ve veřejném prostoru s umělci a teoretiky, které byly v roce 2014 vydány formou publikace. Od roku 2009 pravidelně pořádá kočovné výtvarné sympozium. Aktivně tvoří a vystavuje, zároveň vyučuje výtvarnou výchovu na více typech škol. V roce 2016 působila jako garantka odvětví výtvarného umění, kulturního a uměleckého vzdělávání v projektu Mapování kulturního a kreativního průmyslu v Olomouci. V roce 2017 navázala spolupráci s nadací ALF (Anna Lindh Foundation), díky které se stalo Divadlo na cucky spolu s Galerií W7 součástí mezinárodní sítě. Kurátorsky se zaměřuje na současnou malbu, kresbu, grafiku a architekturu a jejich přesahy.

xyolomouc@gmail.com