Marie Meixnerová

Absolvovala anglickou filologii (2010), filmovou vědu a komunikační studia (2014) na Univerzitě Palackého v Olomouci, dokončuje doktorské studium na Katedře výtvarné výchovy v ateliéru Intermédií. V roce 2017/2018 studovala na Teachers College, Columbia University v New Yorku. Ve své badatelské i kurátorské činnosti se dlouhodobě zabývá komunikačními a interpretačními strategiemi internetového umění s důrazem na současný český a světový net art a jeho přesahy. Kromě internetového a postinternetového umění se úzce zaměřuje na dějiny a teorii pohyblivého obrazu a projevy animace v širším slova smyslu, zejména ve vztahu k digitálnímu umění nebo divákovi, a na historii televize a problematiku televizních žánrů, nová média a vizuální komunikaci. Své teoretické i kritické výstupy pravidelně publikuje v rámci internetových platforem i odborných periodik či konferencí. Kurátorsky se podílí na programu Přehlídky filmové animace a současného umění (od 2009), ScreenSaverGallery (2013), Galerie Monitor (2016), Galerie U Mloka, Vitrína Deniska ad. Je autorkou mezinárodního edukativně-výstavního projektu Unleashing Screensaver, který byl v dubnu-květnu 2018 vystaven na VŠ a SŠ školách v Evropě a USA, celosvětově v on-line ScreenSaverGallery a v New Yorku (ve spolupráci s Kolumbijskou univerzitou). Editorsky zaštiťuje rubriku zaměřenou na experimentální film, nová média a výtvarné umění Filmového časopisu 25fps (od roku 2011; 2009–2011 byla editorkou sekce věnované televizním formám), a řadu publikací věnovaných digitálnímu umění a jeho edukaci. Pod autorským pseudonymem (c) merry působí jako aktivní internetová a konceptuální umělkyně. V roce 2017 byly její aktivity podpořeny prestižním Fulbrightovým stipendiem, Nadačním fondem Univerzity Palackého a Děkanem UP, v roce 2018 stipendiem Husovy Nadace.