Marie Meixnerová

Absolvovala anglickou filologii, filmovou vědu a komunikační studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V roce 2017/2018 studovala na Teachers College, Columbia University v New Yorku. Ve své badatelské i kurátorské činnosti se dlouhodobě zabývá komunikačními a interpretačními strategiemi internetového umění, dějinami a teorií pohyblivého obrazu a projevy animace v širším slova smyslu, zejména ve vztahu k digitálnímu umění nebo divákovi. Své teoretické i kritické výstupy pravidelně publikuje v rámci internetových platforem i odborných periodik či konferencí.

Je kurátorkou Přehlídky filmové animace a současného umění – PAF Olomouc a prosazuje se i jako internetová a konceptuální umělkyně. Působí jako kurátorka ve ScreenSaverGallery, Galerii XY, Vitríně Deniska a Galerii MonitorZaštiťuje rubriku zaměřenou na experimentální film, nová média a výtvarné umění Filmového časopisu 25fpsVyučuje kurátorství internetového umění v rámci teorie interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je vedoucí Galerie XY v Olomouci. Od ledna 2022 na rodičovské dovolené.

 V roce 2017 byly její aktivity podpořeny prestižním Fulbrightovým stipendiem, Nadačním fondem Univerzity Palackého a Děkanem UP, v roce 2018 stipendiem Husovy Nadace.


galerie@xyolomouc.com
+420 608 754 730