XY 2022
výstavy s procházkou / procházka vernisážemi
společný projekt olomouckých nezávislých galerií

Plzeň v Olomouci
28. 7. 2022


Kurátorský tým: David Bartoš, Radka Částková, Vojtěch Domlátil, Barbora Fejnorová, Alexandr Jančík, Tomáš Jirsa, Hana Kurková, Vladimír Merta, Eva Šindelářová, Tereza Tomanová
Design: Studio BunkrPROGRAM:

16:00 | AKCE A REAKCE I. | Galerie XY
16:00 | Tomáš Svoboda: The Big Escape | Galerie XY-1
17:00 | AKCE A REAKCE II. | Studio G21
17:30 | Alex Vido: Corpus | Vitrína Deniska
17:45 | Michal Soumar: Plesnivý bojler, Bedla mi roste z paty | Galerie Véčko
18:00 | Markéta Knorová: Papírové věže | Basement Project
18:15 | Animace. 10 let ateliéru | Galerie Monitor
18:45 | Kamila Müllerová: Za | 9:16pm
19:00 | Agáta Dokoupilová: Sad | Letní galerie


XY je společný projekt olomouckých nezávislých galerií. Návštěvníci na procházce městem putují výstavními prostory a nezávislými galeriemi Olomouce a setkávají se s různorodými způsoby prezentace současného umění. Událost je specifická svou atmosférou putovní akce, ke které se každý může na potkání připojit a začleňovat ke komunitě návštěvníků. XY 2022 letos v Olomouci proběhne již po sedmé a tentokrát se zaměří na tvorbu umělců z Plzně. Během jednoho odpoledne proběhne série vernisáží současných umělců, kteří působí či působili na plzeňské umělecké scéně.PLAKÁT


ANOTACE JEDNOTLIVÝCH VÝSTAV:


16:00 | AKCE A REAKCE I. | Galerie XY | Dolní nám. 23/42 
Výstava studentů ateliéru Nových médií na FDULS ZČU v Plzni, vedeného doc. akad. mal. Vladimírem Mertou, prezentuje nejmladší generaci nově nastupujících autorů na scénu vizuálního umění. Má za cíl co nejlépe prezentovat širokou škálu témat a vyjadřovacích prostředků aktuálně řešených a realizovaných ve výuce. Povaha komunikace se studenty tohoto ateliéru je motivována záměrem nastavení autorské identity tak, aby nabádala studenty k experimentu a hledání různých forem vyjadřování. Proto je i koncepce této výstavy zacílena na širokou škálu obsahů v zastoupení různých druhů médií.

Délka trvání výstavy: 29. 7. – 30. 8. 2022
Otevírací doba: denně  9:00–19:0016:00 | Tomáš Svoboda: The Big Escape | Galerie XY-1 | Dolní nám. 23/42
Krátký animovaný film výtvarného umělce, pedagoga a filmového architekta Tomáše Svobody je zasazen do minimalistické instalace zprostředkovávající atmosféru domácího pohodlí. The Big Escape (2020) zachycuje vesmírnou plavbu pěti známých oligarchů na trajektorii Země–⁠Mars. V estetice komediálních sitcomů sledujeme fiktivní konverzaci na palubě raketoplánu, která čerpá podněty z osobních libůstek i vlastních zkušeností pasažérů založených na hromadění zisku bezskrupulózními metodami. Navzdory odlehčené formě řeší The Big Escape komplexní souvislosti současného světa. 

Délka trvání výstavy: 29. 7. – 30. 8. 2022
Otevírací doba: denně  9:00–19:0017:00 | AKCE A REAKCE II. | Studio G21 | Dolní náměstí 194
Výstava studentů ateliéru Nových médií na FDULS ZČU v Plzni, vedeného doc. akad. mal. Vladimírem Mertou, prezentuje nejmladší generaci nově nastupujících autorů na scénu vizuálního umění. Má za cíl co nejlépe prezentovat širokou škálu témat a vyjadřovacích prostředků aktuálně řešených a realizovaných ve výuce. Povaha komunikace se studenty tohoto ateliéru je motivována záměrem nastavení autorské identity tak, aby nabádala studenty k experimentu a hledání různých forem vyjadřování. Proto je i koncepce této výstavy zacílena na širokou škálu obsahů v zastoupení různých druhů médií.

Délka trvání výstavy: 29. 7. – 5. 8. 2022
Otevírací doba: Po 13:00–17:00 / Út–Pá 10:00–12:00 / 13:00–17:00 / So 9:00–12:00


17:30 | Alex Vido: Corpus | Vitrína Deniska | Denisova 5 
Grafiky Corpus uTeri a Ritual patří k většímu souboru grafik pod souhrnným názvem Anatomie mýtu. Tematizují cyklus života a smrti. Reflektují různé ideologie a náboženské přístupy napříč historií. Soubor maleb, grafik a kreseb má dvě obsahové roviny, skutečnou a fiktivní. První vychází z deníkových záznamů, skic a pokusů o rituál v domácích, karanténních podmínkách. Plynule pokračuje do imaginativního času a prostoru vytvořeného mytologickými postavami a příběhy různých kultur. Osobní výpověď se mísí s mýtem a tvoří tak celek vypovídající o hledání boha, krásy a paralely k dnešním dním. Tyto práce jsou samotným produktem rituálu. Každá figura či předmět má svůj význam, vykonává akt prosby, úcty, vděčnosti. Mohli bychom říct, že jde o doslovný přepis modlitby, která nikdy neměla slova.

Délka trvání výstavy: 29. 7. – 20. 8. 2022
Otevřeno denně, ve dne v noci


17:45 | Michal Soumar: Plesnivý bojler, Bedla mi roste z paty | Galerie Véčko | Univerzitní 6 
Malíř Michal Soumar ve svých dílech využívá vlastní psychický automatismus i nepředvídatelné okolnosti. Často pracuje s netradičními formáty, ve kterých se nejlépe orientuje, tedy obrazy, jež většinou připomínají reálné objekty ale současně nemají žádnou konkrétní podobu, nevypadají jako nic povědomého. Základní kompozici a obsahové zdroje plánuje, nicméně reakce barev, fyziky, vody a všech používaných jevů nechává na náhodě.

Délka trvání výstavy: 29. 7. – 20. 8. 2022
Otevřeno denně, ve dne v noci18:00 | Markéta Knorová: Papírové věže | Basement Project | Univerzitní 3 
Věže rostou, ale kam? „Od věže k věži je natažen provaz.“ Grafické projevy Markéty Knorové v prostoru jezuitského konviktu volně tematizují poezii Ivana Wernische. S lehkostí balancují mezi všedností a neurčitostí, nevyslovitelností a absolutní svobodou spočinout v neúplnosti a rozmanitosti vnímané reality. Motivy básní se tiše proměňují v obraz vytvořený z jemných linií grafického materiálu a papírových objektů, které svými rozměry přidávají všednosti nové významy. Reliéf se tak v prostoru vzpíná až úplně nahoru, ke klenbám.


Délka trvání výstavy: 29. 7. – 20. 8. 2022
Otevírací hodiny: na domluvu (vrátnice Uměleckého centra UP, či mobil 728 341 231 


18:15 | Animace. 10 let ateliéru | Galerie Monitor | Univerzitní 3 
Ateliér animované a interaktivní tvorby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni loni oslavil deset let od svého vzniku. Při té příležitosti sestavil kolekci toho nejlepšího, co jeho studenti vytvořili. Svorníkem těchto absolventských snímků, videoklipů, grotesek ale i svébytných audiovizuálních esejů je pestrost výtvarného stylu i animačních technik, nápaditost a humor. Nejen za tyto kvality získaly některé tituly zasloužená festivalová ocenění.

Délka trvání výstavy: 29. 7. – 20. 9. 2022
Otevřeno ve všední dny 8:00–18:00 hod. dle otevíracích hodin Uměleckého centra UP


18:45 | Kamila Müllerová: Za | 9:16pm | Denisova 47 
Učili mě být tiše v lese. „Neruš zvěř.“ Jak kdyby i jelen v říji byl tiše, jak kdyby ptáci byli tiše, jak kdyby snad celý les byl tiše. Jak kdyby mě chtěli učit, že nejsem jednou z nich, těch co v lese nechovaj se tiše, součást země. Žijeme v době, kdy máme strach. Strach, že země umírá, že nám umírá pod nohama. Umíráme my, my jsme ona. Žijeme v době, kdy máme strach, a tak bijeme na poplach. Ale já se nechci bát a nechci děsit dav. Nechci zemi ukazovat slabou a nemocnou. Není nemocná, je všemocná. Chci se do ní znovu zamilovat, chci se odnaučit, že já nejsem ona. A chci, aby ji znovu miloval i dav. Aby se už nebál, ale věděl. Dívej se. Dívej se za. Matka zem. Ty jsi dítě.

Délka trvání výstavy: 29. 7. – 20. 8. 2022
Otevřeno denně 9:16–24:0019:00 | Agáta Dokoupilová: Sad | Letní galerie | Pekární 26  
Sad je sérií ilustrací vybraných ze stejnojmenné knihy autorky, které zpracovávají téma osobních vzpomínek na dětství. Snaží se navodit atmosféru vzpomínání, ukázat, že na pohled obyčejné podněty v nás vyvolávají nečekané reminiscence. Jak budou ilustrace vytržené mimo rámec knihy fungovat s absencí textu? Sám pozorovatel si je může přenést do svého kontextu a vdechnout jim nový úhel pohledu.

Délka trvání výstavy: 29. 7. – 30. 8. 2022
Otevřeno denně 9:00 - 22:00
XY 2022 podpoříly:  Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Ministerstvo kultury

ĉ
XY Olomouc,
15. 8. 2022 23:13
Ċ
Mary Meixner,
28. 7. 2022 0:35