https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=en&ll=49.59483603157416%2C17.254982383164542&z=19&fbclid=IwAR0o5nfR2JCfROz3bKehvPjrLq7FL4LhIDYYV9wby9gf2hpgSIBmvb8KNaw&mid=1-EiqmpzIcEQaPc7uyrQnwowQwPBMVks5

XY 2021
Procházka výstavami
společný projekt olomouckých nezávislých galerií

Opava v Olomouci
22. 4. – 31. 5. 2021 


Kurátorský tým:  David Bartoš, Monika Beková, Štěpánka Bieleszová, Jakub Frank, Štěpánka Ištvánková, Alexandr Jančík, Nela Klajbanová, Veronika Kočiříková, Martina Krahulová, Adam Lacina, Marie Meixnerová, Vlasta Mudruňková, Pavel Šuráň, Kateřina Švarcová, Kamil Zajíček
Vizuál: Jana Hrádková, Audioguide: Petra Ševců


Video na YouTubePROGRAM:

Praktik | Švermova 5 | Vladimír Kiva Novotný: Gradient | 22. 4. – 31. 5. 2021 – prodlouženo 
Vitrína Deniska | Denisova 5 | Jaro Dufek: 24   22. 4. – 31. 5. 2021  prodlouženo do 18. 6. 2021
PAF | Ztracená 6 | Imrich Veber: Zatím nepojmenováno | 22. 4. – 31. 5. 2021  prodlouženo do 30. 6. 2021
Basement Project | Univerzitní 3 | Lenka Klodová: Indiskrétní paprsky | 22. 4. – 31. 5. 2021 (popá, 820)
Galerie Véčko | Univerzitní 6 | Nela Bártová: Cítíš, neublížíš | 22. 4. – 31. 5. 2021  prodlouženo do 30. 6. 2021
Letní galerie | Pekární 26 | Tomáš Skalík: Čekám na tebe | 22. 4. – 31. 5. 2021 (denně 15:00–20:00)
Grafické papíry | Na Letné 113/1 | Makulatura Grafika | 22. 4. – 31. 5. 2021 – prodlouženo 

MAPA ZASTÁVEK DO VAŠEHO TELEFONU:
AUDIOGUIDE K JEDNOTLIVÝM VÝSTAVÁM:
Procházka výstavami XY je společný projekt olomouckých nezávislých galerií, která letos v Olomouci probíhá již po šesté. Událost se soustředí na propojení široké olomoucké veřejnosti s místními galeriemi a uměleckou scénou vybraného města. V minulosti byli prezentováni umělci z Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Zlína nebo Bratislavy.

V letošním roce, kdy je nutné brát na zřetel bezpečnostní opatření, a kolektivní průvod tak nahrazují individuální procházky po vlastní ose, město oživuje umění spjaté s Opavou.

Všechny výstavy jsou instalovány ve veřejném prostoru Olomouce tak, aby je bylo možné navštívit i v omezených podmínkách (vitríny, výlohy obchodů, obrazovky, reklamní CLV plochy ad.). Pro jednoduchou orientaci je k dispozici online přehledná mapa všech galerií a výstavních míst a tak si diváci budou moci sestavit svou vlastní trasu procházky.

ANOTACE VÝSTAV:CLV plochy Olomouc
Nějak bylo, nějak bude:
Dušan Chládek, Matěj Frank, Dušan Urbaník, Kurt Gebauer, Jiří Šigut, Martin Klimeš 
Nějak bylo, nějak bude je výstavní projekt kolektivu Bludný kámen, který byl poprvé představen v Opavě jako alternativa k zavřeným galerijním výstavám. Vybrané autory spojuje originální, často experimentální nebo konceptuální, přístup k tvorbě. Výstava tak napříč generacemi v průběhu čtyř dekád sleduje snahy objevovat nové výtvarné i obsahové postupy a realizovat výtvarné projekty, jejichž přínos sice nemusí být patrný na globální úrovni, ale  o to výrazněji se projeví právě v regionálním měřítku. V rámci procházky XY je projekt přenesen na vybrané citylightové plochy Olomouce. 

Může jít o obrázek venku
Nějak bylo, nějak bude: Kurt Gebauer Hlavní nádraží, CLV vedle pošty

Od Kurta Gebauera kurátoři vybrali netypickou textovou práci s názvem Médl Knédl, která prostřednictvím autorských jazykových hříček mezi němčinou a češtinou zkoumá jazykové podobnosti a odlišnosti v regionu, kde až do konce války převládalo německé obyvatelstvo.

Není k dispozici žádný popis fotky.
Nějak bylo, nějak bude: Dušan Chládek - Tř. Svobody, CLV na autobusovém nádraží u tržnice

Dušana Chládka, umělce zesnulého před třemi lety, představuje jeho nejtypičtější poloha jednoduchých opakovaných motivů kreslených tuší ze série pole.


Může jít o obrázek venku
Nějak bylo, nějak bude: Dušan Urbaník - Palackého, CLV u vchodu do parku

Dušan Urbaník je zastoupen svými červenými válečkovými malbami (Červené město 06–07), ve kterých na sebe vrství jednobarevné rastry. 


Může jít o obrázek outdoors , tree a text that says 'a Správa železnic'
Nějak bylo, nějak bude: Martin Klimeš - Hlavní nádraží, CLV v blízkosti Polikliniky Agel

Martin Klimeš pro výstavu znovu-vytvořil svou starší práci Čtverec, a=49,3 cm skládající se ze 4 svinovacích metrů uspořádaných do čtverce. 

Může jít o obrázek venkuNějak bylo, nějak bude: Jiří Šigut - Hlavní nádraží, CLV vedle pošty

Jiří Šigut představuje svou experimentální fotografii z 80. let, ve které na dlouhý expoziční čas zaznamenává svou cestu na Náměstí Velkého října. 

Nějak bylo, nějak bude: Matěj Frank - CLV v obchodní pasáži z Horního náměstí na tř. Svobody

Nejmladší z autorů, Matěj Frank, vystavuje jednu ze svých typických „obkreslovacích“ prací, na níž uhlem zaznamenává Stopy pohybu nohou po papíře.Zlatá velryba 
Jindřich Štreit: Vesnice je svět
Fotograf Jindřich Štreit je světově uznávaným dokumentaristou a pedagogem, který se zapsal do dějin evropské fotografie koncem sedmdesátých let dvacátého století ojedinělým souborem fotografií o zapomenutých moravských vesnicích. Fotografický cyklus pojmenovaný jednoduše Vesnice je svět vznikal nepřetržitě od roku 1978 až do nedávné současnosti. Podobně jako jinému věhlasnému fotografovi Josefu Sudkovi stačil pohled z okna ateliéru, aby vytvořil fotografie, které nadchly diváky po celém světě, i Štreit nás svými fotografiemi přesvědčil o tom, že velké téma není třeba hledat daleko. A že pro autora není rozhodující, čím je a kde žije. A že jeho fotografie nejsou lokální, ale naopak všeobecně a lidsky srozumitelné.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Přístupné denně, ve dne v noci
Galerie XY
Adéla Součková: Z darů naší země
Každý den jím chléb, padá do bříška, prorůstá do hlavy, zapije se pivem. Jím pro jistotu víc. Oči jsou dva kruhy, mezi nimi čárka, procentuální hlava. Sním o chlebu, o spoustě chleba, horách chleba, chléb létá všude kolem. Obilí stále ještě roste, rozmnožuje blahobyt, jistotu a klid. Stěžejním vyjadřovacím prostředkem Součkové je kresba a text, prostor mezi nimi. Vyjadřuje se ovšem také prostřednictvím performancí a objektových instalací nebo videa. Ve své tvorbě tematicky čerpá z napětí krajiny a současnosti či ze starých mytologií, ale i z aktuálních diskusí na téma ekologie nebo feminismus.

Délka trvání výstavy: 10. 5. – 6. 6. 2021
Otevřeno denně 9:00–19:00

XY 2021: Adéla SoučkováGalerie XY-1
Marie Lukáčová: Kecy
Výstava Kecy pojímá skrze sérii kreseb a videí téma společenského statusu a postavení žen v současném světě ovládaném mírou moci a velikostí kapitálu. V pásmu videí se seznamujeme se spekulativním mystickým příběhem budoucnosti, který sleduje kolektivní ženskou ‚čarodějnou‘ sílu (Who is the Agent My Frozen Fog); s patriarchální stereotypizací lásky k moci a penězům skrze rapovou píseň (Bona Sirens); a s mezigeneračními obrazy žen, které odráží hodnoty a stav současného digitálního obrazu (Skuzomeetzah). Divák do obrazů vstupuje skrze sérii kreseb monstrózní vagíny, symbolu stigmatizace, která radikálně vystupuje jako symbol ženské emancipace.

Délka trvání výstavy: 10. 5. – 25. 6. 2021
Otevřeno denně  9:00–19:00Café na cucky
Arkadiusz Gola: Druhá strana cihly
Arek Gola je absolventem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Věnuje se dokumentární fotografii a dlouhodobě sleduje život v oblasti Horního Slezska. Cyklus Druhá strana cihly z roku 2016 mapuje každodenní život slezských domácností, které jsou velmi skromně až chudě vybaveny. Gola si všímá energie, úsilí a nadšení, jaké obyvatelé investují do zvelebení a funkčnosti svých obydlí. Proto jsou fotografie zaplněny množstvím umělých květin, levných dekorací a často nadbytečnými předměty. Gola však nikoho nedehonestuje, naopak svým objektům dává volnost a my cítíme, jak jsou na svá malá království pyšní.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Přístupné denně, ve dne v noci
Praktik
Vladimír Kiva Novotný: Gradient
Absolvent, a jeden čas také externí pedagog, Institutu tvůrčí fotografie. Jeho fotografie, ať už jsou to portréty, nebo zachycení architektury či krajiny, zároveň vyzařují  klid i skrývají neklid. Neklid současné doby, současné společnosti. Téma gradientu je pro autora čistě subjektivním pohledem na globalní proces. Všímá si jemné esence minimalismu, často až přízračnosti a jemnosti, která se na povrch musí teprve prodrat, musí ji vytáhnout, upozornit na ni a zaznamenat.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021 – prodlouženo 
Přístupné denně, ve dne v noci
Kino Metropol
Marta Režová: Zenový mistr 
Tajemství Zenového mistra začíná za rekonstruovaným domem v Praze na Letné. Jedná se o časosběrný dokument z roku 2015, který sleduje pozitivně naladěného mistra dělnické party. Ač každý den vykonává těžkou rutinní práci, zachovává si  dobrou náladu. Dvouměsíční každodenní hluk a charakteristický humor, který ke mně při rekonstrukci doléhal ze všech stran, mě přiměl ke sledování zázemí dělnické partičky. Zaměřila jsem se na pupkatého mistra, správného chlapíka, sršícího vtipnými příběhy všedních dnů, kdy pózy a gesta, ve kterých je zachycen, mluví za vše. Fotografie jsou focené z balkónu mého domova, kde jsem několikrát denně číhala na ten správný okamžik, aniž by mne kdokoliv z dělníků spatřil.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Přístupné denně, ve dne v noci
Kino Metropol
Kamila Rokicka: První osoba jednotného čísla 
Kamila Rokicka je absolventkou Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, vystudovala fotografii na Lodžské filmové škole, kulturní studia na Jagellonské univerzitě v Krakově a žurnalistiku ve Varšavě. Zaměřuje se na portrét a subjektivní dokument, často zachycuje osobní příběhy, které kolidují s univerzálními definicemi. Od roku 2010 působí jako viceprezidentka nadace ONE, jejímž cílem je propagace uměleckých knih a fotografie. Cyklus První osoba jednotného čísla vznikl v roce 2013.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Přístupné denně, ve dne v noci
Zlatnictví Koneční 
Jana Grznaríková: Dům u Amálky 
Dům u Amálky je lyrickým dokumentem z rumunské vesnice Šumice, který vznikl v roce 2017. Autorka si vybrala skromnou, ale malebnou domácnost starší ženy, kde se jí podařilo v různých zákoutích i detailech obytných místností nalézt a zachytit kontrast mezi nostalgickým, mizejícím starým světem a jásavými barvami, které ovládají interiér domu. Jana Grznaríková je studentkou 5. ročníku Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Přístupné denně, ve dne v noci
Vitrína Deniska
Jaro Dufek: 24
24hodinový živý zvukový přenos cesty po fyzické i mentální mapě. Den spravedlivě rozdělen do 24 dílů/kapitol. Putování po kraji osobních inspiračních zdrojů volně spojených s Olomoucí a Opavou, a orné půdě myšlenek. Klíčem, který otevírá dveře k pochopení práce, je použitá filmařská klíčovací barva, která naznačuje otevřenost k interpretačnímu rámci diváka/posluchače.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021  prodlouženo do 18. 6. 2021
Přístupné denně, ve dne v noci
mimokolektiv 
Marta Cieślikowska: This Tooth Won't Grow Back
Marta Ciesłikowska vystudovala Akademii fotografie v Krakově, je absolventkou Institutu tvůrčí fotografie FPF v Opavě. Klíčem k fotografiím z roku 2013 je jejich symbolika, založená na literatuře, mytologii anebo všeobecných představách, úzce souvisejících s lidskou osobností, s tělem a procesy biorytmů. S přechody do dalších fází, se změnami, které se v nás odehrávají. Metaforicky ukrývají příběh o tom, že trpí-li naše mysl a je-li nemocná duše, naše tělo tento stav přebírá také – fyzicky. Padají nám zuby a vlasy, kazí se nám pleť, naše tělo se stává jakoby cizím a nitrem zachvívá silný pocit prázdnoty a osamělosti. Člověka drásá úzkost a agrese, třeští mu hlava, celkově otupuje a má stažené hrdlo. Nemůže spát, opouštějí ho smysly, utrpení přesahuje jeho síly, a tělo začne reagovat na to, co se děje uvnitř. Nemáte sílu – nebojujete. Nebojujete – umíráte.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Přístupné denně, ve dne v noci
Flop Shop
Hiep Duong Chi: Jsem
Hiep Duong Chi nyní žije v Praze, pochází z Děčína a 10 let žil s rodiči v Bruntále. Aktuálně studuje na Institutu tvůrčí fotografie FPF v Opavě. „Jsem Vietnamec vyrůstající v Česku. Jsem Čech vyrůstající ve vietnamském prostředí. Fotografuji předměty a znaky, které mě ve velké míře ovlivňují. Někdy jim nerozumím, a asi to není potřeba. Vím, že jsou pevnou součástí mě.“ Cyklus Jsem byl vytvořen v roce 2019.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Přístupné denně, ve dne v noci
Ztracená 6
Imrich Veber: Zatím nepojmenováno 
Dekonstruovaný obraz pixelů a ztráty signálu tvoří pozadí kompilace detailů rukou držících smartphony, které jsou v tomto případě anonymní připomínkou mnoha migrantů pokoušejících se dosáhnout evropské pevniny. Smartphony jsou první věcí potřebnou k realizaci cesty a zároveň první věcí, o kterou migranti přicházejí při kontaktu s hraničním dozorem v případě nelegálního pokusu o překročení nebo dosažení hranic. Detaily jsou vybrány z mnoha autentických fotografií, které byly v posledních měsících zveřejněny na facebookové stránce aegean boat report, a vytváří tak jakési zvláštní napětí mezi intimitou, anonymitou, technologií a vzájemným nepochopením.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021  prodlouženo do 30. 6. 2021
Přístupné denně, ve dne v nociAntikvariát Olomouc
Roman Franc: Sokolové
Fotograf Roman Franc vystudoval společenské vědy a tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, magisterské studium absolvoval na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Od roku 2010 se intenzivně věnoval portrétování nejstarší generace Sokolů. Z jednoho setkání se členy sokolské obce v moravských Křenovicích se vyvinul mezinárodní projekt. V něm Franc zdokumentoval potomky emigrantů, žijících od New Yorku až po Paříž, kteří se dodnes věnují aktivitám Sokola. 

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
aktuálně přístupné po a st 9:00–14:00, ve standardní otevírací době po–čt 9:00–17:30, pá 9:00–16:30
Basement Project (nádvoří Konviktu)
Lenka Klodová: Indiskrétní paprsky
Lenka Klodová se k tématu estetiky medicínského vyobrazování těl dostala skrze osobní zkušenost s vážnou nemocí. Pro XY připravila na nádvoří Konviktu instalaci tří laviček, jejichž opěradla se zahalila do medicínských metod zobrazování lidských těl. Nahá těla se nacházejí i na částech sloužících k usednutí. Návštěvník se tak ocitá před objektem, který připomíná rozevřený atlas, avšak v tomto případě na něj nemusí jen pohlížet, ale i usednout, a stát se tak další dimenzí obrazu člověka, který je v takovém případě zastoupen všedností, intimností i doslovnou niterností, tvořenou paprsky světla, jež diskrétnost neřeší. 

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 7. 5. 2021 prodlouženo do 31. 5.!
Přístupné po–pá 8:00–20:00
Galerie Véčko
Nela Bártová: Cítíš, neublížíš
Při této site specific instalaci se Galerie Véčko mění v okno, jímž nahlížíme do krajiny. Zdejší krajina však vypadá jinak, než jak ji známe. Nebe tvoří slitina několika odstínů barev a žijí zde nespecifikovatelní tvorové. Je totiž tvořena z různorodě pojatých otisků těla autorky. Krajina je vnitřní duševní stav i bytost, která cítí a má stejná práva jako člověk. Autorka se snaží symbolicky převtělit do krajiny, což má vést k lepšímu pochopení jí i bytostí v ní žijící. V době, která si vyžaduje systematické změny, jenž však přichází pomalu, je to pro Bártovou důležité gesto - vcítění a sžití.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021  prodlouženo do 30. 6. 2021
Přístupné denně, ve dne v noci
9:16pm 
David Macháč: Zahrádkáři
David Macháč působí jako odborný asistent na Institutu tvůrčí fotografie FPF v Opavě. Fotografický projekt Zahrádkáři, jenž započal v roce 2006 a trvá doposud, je neustále se rozšiřujícím souborem, ve kterém prostřednictvím portrétů sleduji život a proměny této subkultury. Na jednotlivých, zcela jednoduše komponovaných snímcích, sleduji rozdíly mezi portrétovanými a jejich propojení a vztah k zahradnímu domku. Lidé na svých zahradách vytvářejí kromě pěstitelských políček i obydlí, přičemž se řídí především dle svých momentálních možností. V rámci jedné kolonie se tak můžeme setkat s domečky vytvořenými se zdánlivě vzájemně nesouvisejících součástek, které by mnozí z nás vyhodili. Zde však získávají díky představivosti lidových stavitelů zcela nové uplatnění.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Přístupné denně 21:16–24:00
9:16pm
Miroslav Zeman: Být single
Miroslav Zeman vystudoval matematické metody v ekonomii na FPF SU v Opavě (1994), kde v roce 2018, kdy také vznikly tyto snímky,  absolvoval Institut Tvůrčí fotografie a nyní zde pracuje jako odborný asistent na Ústavu fyziky. Miroslav Zeman je sice obklopen lidmi, ale zvolil si samotu. Toto rozhodnutí má možná kořeny v předchozí životní etapě, v dětství a dospívání: „V mladém věku jsem si užíval naplno společenského života v Ostravě, každý víkend jsme chodili na koncerty, do klubu nebo jen tak do hospody. S kamarády jsme jezdili na společné výlety a dovolené. Časem jsem ale zjistil, že mi stále více vyhovuje být sám. Byl jsem přesycen společností.“ 
 
Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Přístupné denně 21:16–24:00
 And the Story Begins (digitální rámeček ve výloze kavárny)
Jiří Siostrzonek: Opava na starých pohlednicích
Jiří Siostrzonek je slezský sociolog, fotograf a osvětový pracovník. Je vysokoškolským pedagogem a zástupcem vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Je autorem řady knih o historii Opavy: Opava a její řeka (2019); Pohlednice z Opavy 1908–1945 (2017); Pohlednice z Opavy 1893 – 1918(2016).

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Přístupné denněAnd the Story Begins (digitální rámeček ve výloze kavárny)
Ondřej Durczak: Mimo centrum
Ondřej Durczak absolvoval studium na Ústavu fyziky a současně na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Na Institutu tvůrčí fotografie je nyní pedagogem a doktorandem. Zabývá se teoreticky fotografií ve spojení s regionem Opavska a Ostravska a mapuje zdejší fotografické publikace. Ve vlastní fotografické tvorbě se orientuje na Opavsko, Ostravsko a Karvinsko a Bruntálsko. Prezentovaný výběr vznikl v roce 2021. 

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Přístupné denněLetní galerie
Tomáš Skalík: Čekám na tebe
Někdy jen střípky, ostré jak jehly z minulosti, zůstanou v paměti žhnoucími body, ne a ne vyblednout.
Reflexe genia loci: Areál podhradebního prostoru letního kina v Olomouci jsem našel v předjarním rozpoložení, coby prostor vyčkávající. Místo nabité energií mnoha minulých aktivit, které zde zanechaly nesmazatelné stopy, je zároveň prostorem, který brzy opět ožije další sezónou. 
Reakce na reflexi: Použiji dřevo z rozebraného zastřešení pódia kina. Naplním jej novým obsahem, přeformuluji jeho sdělení i tvar, ale ponechám mu autentickou energii minulých vzpomínek. Připravím z něj ready made, site specific instalaci, ve které bude ukryt také dárek pro každého, kdo projeví zájem a přistoupí na výzvu.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021
Areál Letní galerie otevřen 15:00–22:00
Grafické papíry
Makulatura Grafika
Představte si papírová oblaka. Oblaka v odrazu zrcadlení. Oblaka, co se mění, a přesto zůstávají zachycena. Recyklovaná oblaka. Upcyklovaná oblaka. 
Galerie Centra grafických papírů – grafické, tiskařské a knihařské dílny – poprvé „otevírá svá okna” v rámci letošní procházky XY. Představí Vám autorské dílo vytvořené upcyklací původní makulatury opavské tiskárny Grafico, která jako jedna z mála ovládá prezentovanou technologii foil star, kombinující studenou metalickou fólii a barevný tisk. Odpad z tvorby obalového materiálu se stává novým svébytným dílem, které zachycuje světlo proudící do oken dílny a rozhýbávající život v ní. Samotná upcyklace je filozofií, kterou studio rádo uvádí v praxi při své každodenní produkci. Pohled na nebe je častou oddechovou kratochvílí místního tvůrčího osazenstva, nyní jej budou moci zprostředkovaně sledovat také kolemjdoucí v dvojitém odrazu okenních skel a papíru s jednostranným zrcadlovým povrchem.

Délka trvání výstavy: 22. 4. – 31. 5. 2021 – prodlouženo 
Přístupné denně, ve dne v nociFOTODOKUMENTACE:PLAKÁT:

https://www.facebook.com/events/377064786595171V současné době potřebujeme vidět umění „naživo“ víc, než kdy dřív. Opravdu mi chybí návštěva galerií a vůbec, všechno, na co jsem byla zvyklá. To, že jsme se rozhodli letošní procházku realizovat v tradičním termínu, i když v trochu jiném režimu, mi přináší pocit radosti a normálu. Neustálé oddalování a následné rušení akcí je demotivující. Těším se, že až půjdu do města, nebude to jen obyčejná cesta do práce, ale budu se moci procházet za uměním. Je skvělé, že i na dálku se dokážeme motivovat jednak mezi sebou, jednak i s umělci! Doufám, že tu radost předáme i lidem venku a trochu je vytrhneme z té nešťastné doby, která tu teď je. Opavu v Olomouci letos najdete!“ Komentuje situaci pro Olomoucké listy Monika Beková, jedna z kurátorek.


Lokální umělecké scény středně velkých měst jsou klíčové pro kulturní život v regionech a mimo kulturní centra. Jejich aktivita se neodehrává pouze na profesionální úrovni v kulturních institucích, ale kvete zcela přirozeně často na uměleckých školách, v nezávislých galeriích i na ojedinělých akcích pořádaných „zevnitř“ těchto scén. Specifikum Olomouce mezi těmito městy vidím v poměrně rozvinuté síti nezávislých a netradičních galerií čerpajících z lokálních specifik, úzké provázanosti jejich pořadatelů a disciplinovanosti jejího publika. Ambici olomoucké sítě společně systematicky představovat umělecké scény v České republice i mimo ni považuji za důležitý krok k přenášení tohoto sdíleného a komunitního principu z lokální úrovně do širšího celostátního kontextu a vidím v něm podstatný krok k diferenciaci české kultury”, dodává Jakub Frank, opavský rodák a kurátor Muzea umění v Olomouci a Bludného kamene v Opavě. 


FLICKR FOTOGALERIE


Našimi partnery jsou:  Bludný kámen, IFT, MUOPAFDivadlo na cucky,  Vladimír Vaca, jlbjlt.netArtMap, Kožené věcičky pro všechny lidičky, Kino Metropol, Flop, Antikvariát, Mimokolektiv, Grafické papíry, Zlatnictví Koneční, Zlatá velryba, Praktik, Basement, Vitrína Deniska, Letní galerie, Galerie Véčko, 9:16pm
Podpořili: Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Státní fond Kultury
Mediální partneři: 
ČRO, OL4you, Olomoucká drbna,  A2
Pořadatel: PAF z.s, DW7 ops

Ċ
Mary Meixner,
28. 4. 2021 5:31
Ċ
Mary Meixner,
28. 4. 2021 5:31