XY 2019

výstavy s procházkou / procházka vernisážemi 
společný projekt olomouckých nezávislých galerií

Zlín
18. 4. 2019

17:00 | výstava | Anna Minx: Planeta psů | Galerie XY | Dolní nám. 23/42
17:30 | výstava | Ondřej Silný: Sonda | Galerie XY-1 | Dolní nám. 23/42
17:45 | projekce | Jiří Žák: Mateřské město | Divadlo na cucky | Dolní nám. 23/42
18:30 | výstava | Jiří Žák: Pretext | Vitrína Deniska | Denisova 5
19:00 | instalace | Vojtěch Skácel: Pukne větev, srdce seotevřou | Lomená galerie | Denisova 30
19:00 | chill out zóna | Řády fantazie | Konvikt bistro & bar | Univerzitní 3
19:20 | instalace | Lenka Glisníková: Challenger | Galerie Véčko | Univerzitní 6
19:40 | videoloop | Animat Zlín: Řády fantazie | Galerie Monitor | Univerzitní 3
20:00 | instalace | Vendula Burgrová: Bažant plný malinovky | Basement | Univerzitní 3
20:30 | instalace | Dušan Tománek: Nářadí | 9:16pm | Denisova 47
21:00 | projekce | Opuka: Ikarie Lazarová | Letní galerie | Pekární 26
21:30 | instalace | Martin Kyrych: AIRFIX | HROB | Pekární 26
22:30 | DJ set | DJ Sestra & DJ Jack Synch | Vertigo | Univerzitní 6
Kurátoři a dramaturgové: David Bartoš, Monika Beková, Lukáš Gregor, Alexandr Jančík, Nela Klajbanová, Marie Meixnerová, Vlasta Mudruňková, Jaromír Pražák, Pavel Šuráň, Kamil Zajíček

Vizuál: Pavla Baštanová 


Kultovní procházka vernisážemi proběhne letos již popáté. Zaměří se tentokrát na tvorbu umělců ze Zlína. Během jednoho odpoledne proběhne v nezávislých galeriích po centru Olomouce série vernisáží současných umělců, kteří působí či působili na zlínské umělecké scéně. 

XY je jedinečná kulturně-umělecká událost. Návštěvníci na procházce městem putují alternativními výstavními prostory a nezávislými galeriemi Olomouce a setkávají se s různorodými způsoby prezentace současného umění. Výstavy a instalace jsou často koncipovány jako „site-specific”, tedy připravovány přímo na míru jednotlivým místům. Událost je specifická svou atmosférou putovní akce, ke které se každý může na potkání připojit a začleňovat ke komunitě návštěvníků.


https://www.flickr.com/photos/xyolomouc/albums/72157706883551961


https://www.flickr.com/photos/xyolomouc/albums/72157706883551961

FOTOREPORT


PLAKÁT
https://www.facebook.com/events/432824750798667/ANOTACE VÝSTAV

17:00 | výstava | Anna Minx: Planeta psů  | Galerie XY  | Dolní nám. 23/42  
Co se děje s hračkami, s kterými si už nikdo nehraje? Zůstávají ležet na dně šuplíku, nebo je vše jinak, než bychom si mysleli?  Anna Minx se rozhodla na tyto otázky odpovědět, a tak vznikl projekt Minx story. Je to dílna sdružující robotické jedince, každý z nich v ní má svou funkci. Roboti se zrodili z plyše. Po určité době byli nuceni nepotřebný plyš odhodit, aby odkryli svou pravou robotickou tvář, kterou před dětmi skrývali: mechanismy se osamostatnily, začaly žít, projevovat nálady, touhy a pocity. Z nevinných hraček se stali pracovníci Anny Minx. Ta navrhuje jejich novou podobu a rozhoduje o jejich nové roli.
 
Délka trvání výstavy: 18. 4. – 1. 6. 2019
Otevírací doba: denně  9:00–19:00

17:30 | výstava | Ondřej Silný: Sonda | Galerie XY-1 | Dolní nám. 23/42  
Sonda je audiovizuální instalace z prostředí zlínských parovodů, spojující vícekanálovou obrazovou projekci se zvukovou složkou, která vzniká kombinací syntézy autentických nahrávek a elektronické produkce. Sonda se dostává pod povrch do prostor, který není přístupný veřejnosti, a osvětluje tak divákovi unikátní klaustrofobické prostředí městského podzemí, které sloužilo a stále slouží jako stavební kámen města, a to pro rozvod páry a elektřiny. 

Délka trvání výstavy: 19. 4. – 20. 5. 2019
Otevírací doba: denně 9:00–19:00

17:45 | projekce | Jiří Žák: Mateřské město | Divadlo na cucky | Dolní nám. 23/42
Projekt Mateřské město, jenž získal cenu EXIT 2015, se zabývá konkrétními historickými souvislostmi kolonizace brazilských území společností Baťa. Kolonizační aspekt nemá v českém prostředí mnoho příkladů, ale činnost a celosvětový rozmach známého obuvnického impéria v období první republiky si v tomto smyslu pozornost zaslouží. Esejistická forma videa slouží jako alternativní komentář k muzeálním exponátům a dobovým materiálům, které jsou dnes ve Zlíně veřejnosti prezentovány prostřednictvím expozice s jediným možným výkladem. Délka filmu: 20’58’’.

18:30 | výstava | Jiří Žák: Pretext | Vitrína Deniska | Denisova 5
Cítí instituce emoce? A pokud ano, můžeme jim je věřit? Pretext je předstíraný důvod, je záminkou pro ospravedlnění určitého jednání. 
Jiří Žák vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Tomáše Vaňka. Absolvoval stáže v Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na UMPRUM, v Šalounově ateliéru pod vedením Ruth Noack a na Univerzitě umění a designu v Karlsruhe v ateliérech Isaaca Juliena a Vadima Fishkina. V roce 2015 působil v kolektivu Galerie 207 na UMPRUM. Je členem Ateliéru bez vedoucího. Ve své tvorbě se zabývá videoesejistickým přístupem a kritickou reflexí historických událostí i současnosti. Pracuje pro Artyčok TV a Národní filmový archiv.

Délka trvání výstavy: 18. 4. – 19. 5. 2019
Otevřeno denně, ve dne v noci

19:00–21:00 | chill out zóna | Řády fantazie | Konvikt bistro & bar | Univerzitní 3
V sevření několika galerií se nalézá bistro & bar na Konviktu. To po dobu dvou hodin vytvoří zázemí procházkové chill out zóně, kde bude možné na velkém plátně a s pohodlím cateringu zhlédnout pásmo prezentované v Galerii Monitor. Projekce sestává z krátkých animovaných filmů, je proto možné kdykoli volně odejít i přijít.
 
19:00 | instalace | Vojtěch Skácel: Pukne větev, srdce se otevřou | Lomená galerie | Denisova 30
Vojtěch Skácel si v Olomouci vybral záměrně pouliční Lomenou galerii, a to právě pro její umístění ve veřejném prostoru, a tedy komunikativní aspekt práce s veřejností. Nástěnná malba volně navazuje na předchozí práce z posledních let, textovou malbu Smrt je v klidu (Futura Praha, 2018), lightbox intervenci Pokoj Tobě (Galerie Komnata Zlín, 2019) a další textová vizuální díla, která skládají verše do mozaiky autorovy vizuálně poetické tvorby.

Instalace bude k vidění od 18. 4. 2019
Otevřeno denně, ve dne v noci

19:20 | výstava | Lenka Glisníková: Challenger | Galerie Véčko | Univerzitní 6
V korporátních společnostech vzrůstá trend služeb pečujících o své zaměstnance. Nabízí lekce jógy a meditace, motivují a vyzývají k lepším pracovním výkonům. Koláže v instalaci Challenger Lenky Glisníkové se zamýšlí nad firemní kulturou velkých společností. Nabízí praktické přístroje zlepšující efektivitu práce a zobrazují imaginární předměty k použití. Předmětům neponechávají estetiku typickou pro technické přístroje, jsou spíše organické, líbivé a hebké na dotek.
 
19:40 | videoloop | Animat Zlín: Řády fantazie | Galerie Monitor | Univerzitní 3
Významnou roli ve výtvarném odkazu města Zlína hraje filmová a animovaná tvorba. Pásmo Řády fantazie představuje příběhově orientovanou tvorbu studentů a absolventů Ateliéru animované tvorby z Katedry multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati. Zde v duchu dobré tradice české animace kladou důraz na osvojení řemeslné zručnosti a zpracování, což zde studentům sice umožňuje především narativní tvorba, i ta však, jak uvidíme, dává prostor experimentu, fantazii a svébytnému výtvarnému vyjádření, které ke kvalitní animaci neodmyslitelně patří. 

// Blanka Adlerová, Pavel Alexasin, Aliona Baranová, Kateřina Čupová, Zuzana Čupová, Filip Diviak, Vojtěch Dočkal, Alžběta Göbelová, Iveta Kotačková, Martin Kukal, Michaela Mašánová, Martin Nábělek, Mikkel Odehnalů, Gabriela Plačková, Kryštof Ulbert, Noemi Valentíny, Veronika Zacharová, Nika Zinoveva // výběr: Lukáš Gregor

Délka trvání výstavy: 18. 4. – 30. 6. 2019
Otevřeno ve všední dny 8:00–18:00 hod.

19:20 | výstava | Vendula Burgrová: Bažant plný malinovky | Basement | Univerzitní 3
Vendula Burgrová je studentkou Ateliéru reklamní fotografie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve své práci se často vztahuje k aranžované fotografii reflektující určité subkultury či sociální a společenské stereotypy. Soustředí se na často přehlížené, přesto zásadní, snad někdy i „divné“ až fetišizující vizuální podněty. Výstava Bažant plný malinovky takovéto podněty hledá ve hře, neboť, jak Vendula tvrdí, naše a mladší generace znají život jako hru. Hra je jedním z procesů nostalgie. Když jsme malí, společenské otázky nás vedou po tom, kým nebo čím budeme, až budeme velcí. Když jsme velcí, vzpomínáme na dětství, přestože je nesnadné se do role dítěte znovu vžít, či aspoň na něj s pochopením nahlížet. Vendula se o to snaží optikou fotoaparátu ve spolupráci s dětmi, které si hrají na ni, na nás, na dospělé.  

Délka trvání výstavy: 18. 4. – 16. 5. 2019
Otevírací hodiny: út, čt, pá 15:00–18:00, nebo v rámci doprovodného programu

20:30 | instalace | Dušan Tománek: Nářadí | 9:16pm | Denisova 47
9:16pm je jedním z nejnovějších olomouckých offspaceů: dvoukanálová videogalerie umístěná ve výloze Muzea umění skýtá v době, kdy tento prostor není využit k reklamním sdělením, tedy denně od 21:16 do 24:00, k dispozici dvě HD obrazovky. Umělce lákají k prezentaci místně specifických prací, vztahujících se jak k samotným reklamním obrazovkám, tak k budově Muzea moderního umění, architektonické výzdoby její fasády nebo jejího bezprostředního okolí – tedy historického centra.
U příležitosti pátého ročníku XY galerie poprvé nabourává tok pohyblivého obrazu výstavou statických fotografií, a to instalací Nářadí renomovaného českého fotografa Dušana Tománka, jehož tvorba je bytostně spjata se Zlínem – zde studoval, zde žije a zde také pracuje.

Délka trvání výstavy: 18. 4. – 16. 5. 2019
Otevřeno denně 21:16–24:00

21:00 | projekce | Opuka: Ikarie Lazarová | Letní galerie | Pekární 26
Co se stane, když filmům zaměníme jejich hlasy? Zlínská skupina Opuka, která od přelomu milénia experimentuje se zvukem, obrazem či textem, vytvořila autorskou interpretaci unikátního zvukového světa hudebního skladatele Zdeňka Lišky. Zdánlivě uzavřené a bezrozměrné dílo, které v tomto případě prezentuje dvojice oceňovaných filmů, se díky tvůrčím zásahům stává organickou videosochou, kterou je možné demontovat, rozložit a poskládat do jiných tvarů a kompozic. Dílo trvající 9′ 44″  bude prezentováno v půlhodinové smyčce.

21:30 | instalace | Martin Kyrych: AIRFIX | HROB | Pekární 26
Martin Kyrych zneužije Výstavní síň HROB k autoreflexivní studii vyrovnání se s vlastní sběratelskou obsesí. Zjistí limity jejího potlačení při plnění hrobové jámy jemu zamilovaným obsahem, který si uvědomuje, že je pateticky nostalgický a morbidně kramářský. Návštěvníka obměkčí upomínkovým předmětem a reprodukovanou hudbou. 
Martin po studiích ve Zlíně vystudoval Ateliér malby Vladimíra Skrepla na AVU a je pologeniálním malířem a kreslířem komiksů.

Výstavní akce je jednodenní, poté bude ve variované podobě přesunuta do Galerie XY.
Výstava v Galerii XY potrvá od 19. 4.  – 20. 5. 2019.
Otevírací doba: denně 9:00–19:00

22:30 | DJ set | DJ Sestra & DJ Jack Synch | Vertigo | Univerzitní 6FB EVENT

FLICKR FOTOGALERIE


Našimi partnery jsou:  PAF - Přehlídka filmové animace a současného umění, Basement, HROB, Galerie Véčko, Letní galerie, Galerie Monitor, Lomená galerie, Galerie XY, 9:16pm, Vitrína Deniska, jlbjlt, A2, Swine Daily, 25fps.cz, Konvikt bistro & bar, Český rozhlas Olomouc, Fullmoon, Muzeum umění Olomouc, Divadlo na cucky,  W7, Vladimír Vaca, jlbjlt.netArtMapKožené věcičky pro všechny lidičky, Chomout, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Pedagogická fakulta UP, Vertigo, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Ċ
Mary Meixner,
8. 4. 2019 7:20