XY 2018

výstavy s procházkou / procházka vernisážemi 
společný projekt olomouckých nezávislých galerií

Bratislava
19. 4. 2018

16:00 | performance | Nóra Ružičková & Mária Štefančíková: Živý kinoaparát | Letní galerie | Pekární 26
17:00 | instalace | Jonatán Pastirčák & Adam Matej: Bu bu bu | Lomená galerie | Denisova 30
17:15 | výstava | Mira Gáberová: Studie | Vitrína Deniska | Denisova 5 
18:00 | videoloop | Dominika Koššová: S Valie | Galerie Monitor | Univerzitní 3
18:00 | instalace | Intermédia VŠVU Bratislava: CODEC | Unleashing Screensaver | Ateliér intermédií | Univerzitní 3
18:45 | instalace | Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič: Kultové masky | HROB | začátek průvodu u Konviktu 
20:00 | výstava | Lucia Gašparovičová: Slunce se netočí okolo Země | Galerie XY | Dolní nám. 23/42 
20:00 | videoinstalace | Pattern Recognition | Galerie XY-1 | Dolní nám. 23/42 
21:00 | performance | Marína Abramovič po sebe neupratuje: The Dictator Decides | Divadelní sál | Dolní nám. 23/42 
22:30 | DJ set | BZGRL | Vertigo | Univerzitní 6

Kurátoři a dramaturgové: Monika Beková, Alexandr Jančík, Nela Klajbanová, Marie Meixnerová, Vlasta Mudruňková, Jiří Neděla, Radim Scholaster, Pavel Šuráň, Kateřina Švarcová, Kamil Zajíček


Kultovní procházka vernisážemi proběhne letos již počtvrté. Zaměří se tentokrát na tvorbu umělců z Bratislavy. Během jednoho odpoledne proběhne v sedmi nezávislých galeriích sedm vernisáží současných umělců, kteří působí či působili na bratislavské umělecké scéně. Odpolední procházku završí večer tematický koncert a afterparty.

XY je jedinečná kulturně-umělecká událost. Návštěvníci na procházce městem putují alternativními výstavními prostory a nezávislými galeriemi Olomouce a setkávají se s různorodými způsoby prezentace současného umění. Výstavy a instalace jsou často koncipovány jako „site-specific”, tedy připravovány přímo na míru jednotlivým místům. Událost je specifická svou atmosférou putovní akce, ke které se každý může na potkání připojit a začleňovat ke komunitě návštěvníků.

Video na YouTubePLAKÁT

https://www.facebook.com/events/1932840297045120/ANOTACE VÝSTAV

16:00 | performance | Nóra Ružičková & Mária Štefančíková: Živý kinoaparát | Letní galerie | Pekární 26
Maja Štefančíková a Nóra Ružičková pedagogicky působí v ateliéru Obraz/zvuk/text a kontext na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 2012 spolupracují na výtvarných projektech. Žijí a tvoří v Bratislavě. V rámci XY připravily inscenovanou situaci Živý kinoaparát. 
„Vidí, ale nevie. Vedie, nechá sa zvádzať, a pritom zavádza. My ich pri tom sledujeme, iní zas sledujú nás. Odohrá sa to, odohráme to. Kľúčové slová: žena a muž, vášeň, zrada, podvod, tajomstvo, pohľad, film, aparát, predstava, predstavenie, hra.“

17:00 | instalace | Jonatán Pastirčák & Adam Matej: Bu bu bu | Lomená galerie | Denisova 30
Jonatán Pastirčák a Adam Matej aka Pjoni & Ink Midget si všeobecný respekt získali nekonvenčním pojetím soudobých hudebních žánrů ve svém svébytném koncertním podání. Jejich tvorba je specifická především experimentováním v elektronické hudbě. V Olomouci dlouhodobě spolupracují s festivalem PAF, kde účinkují zejména jako muzikanti a podílejí se také na hudební dramaturgii. Pro Lomenou galerii vytvořili společný site-specific projekt, zvukovou instalaci, která zasahuje do veřejného prostoru frekventovaného průchodu v centru Olomouce. 

17:15 | výstava | Mira Gáberová: Studie | Vitrína Deniska | Denisova 5
Z širokého záběru výtvarných projevů slovenské umělkyně a kurátorky Miry Gáberové vystupuje do popředí především tvorba videí a s nimi související performativní situace. Držitelka Ceny Oskára Čepana za rok 2012 a kurátorka alternativního výstavního prostoru Chladnička se v posledních letech soustředí především na individuální performance, v nichž často vystupuje jako pasivní účastnice, nechávající se ovlivňovat okolním prostředím. V tomto směru vynikají její akce spojené s divadelní oponou, jež představuje zvláštní typ bariéry mezi jevištěm a hledištěm, resp. umělcem a divákem, a tento princip bude tematizován také v rámci instalace ve Vitríně Deniska. 

Délka trvání výstavy: 19. 4. – 7. 5. 2018
Otevřeno nepřetržitě  

18:00 | videoloop | Dominika Koššová: S Valie | Galerie Monitor | Univerzitní 3
VALIE EXPORT je rakouská výtvarnice známá svými tělesnými konfiguracemi ze 70. let, ve kterých svým tělem kopírovala části městské architektury. Dominika Koššová je audiovizuální umělkyně, absolventka ateliérů Transpaxis Szabolcse KissPála a Obraz/zvuk/text a kontext Nóry Ružičkové na VŠVU v Bratislavě. V roce 2018 vyhrála druhý ročník soutěže pohyblivých obrazů Jiné vize SK s performativním videem S Valie, v němž veřejný prostor, na nějž reagovala slavná performerka, podrobuje reinterpretaci pohledem současné generace. Původní černobílé fotografie konfrontuje skrze monitor počítače s architekturou webové stránky, kterou prostřednictvím techniky klíčování přeměřuje, rekonfiguruje a animuje vlastním tělem. Zahájí Vladimír Havlík. 

Délka trvání výstavy: 19. 4. – 1. 5. 2018
Otevřeno v otevírací době Konviktu: ve všední dny 8:00–22:00 hod

18:00 | instalace | Intermédia VŠVU Bratislava | CODEC | Unleashing Screensaver | Ateliér intermédií | Univerzitní 3
Díky prostředkům moderní technologie mohou vznikat unikátní výstavní prostory, jako je ScreenSaverGallery, virtuální galerie současného digitálního umění, situovaná místně-specificky ve spořičích vašich obrazovek. Aktuálně v ní probíhá mezinárodní výstava Unleashing Screensaver, participativní kolaborativní projekt, jehož se se svými studenty zúčastnilo přes 45 pedagogů z různých zemí, typů škol, vzdělávacích a kulturních tradic. Prostřednictvím spořiče obrazovky vyjadřují svou osobní zkušenost, přístup či postoj k otázkám estetického vzdělávání a zároveň ohledávají jeho potenciál jako edukačního nástroje. V rámci XY je vystaven příspěvek studentů Katedry intermédií VŠVU v Bratislavě, který připravili pod pedagogickou koordinací zakladatele ScreenSaverGallery Tomáše Javůrka. S podporou PAF, ScreenSaverGallery a Teachers College, Columbia University in New York.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách


18:45 | instalace | Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič: Kultové masky | HROB | začátek průvodu u Konviktu
˥ ɸ ﷻ∏ ₾ ℗ ₪ ₰ࣨ ۝ ۩ ۵  ҉  ʘ ɸ Ȣ ♫ Ƿ Ʊ ¶ @ & ¤ $ Ɣ Ǽ § ʯ Ψ д ѽ ʢ Ϡ Ҧ۞ Ӝ ▲ ♥ ♀ ♂ ﻝ † ‰ ∑ ◊ Na předem neurčeném místě zhruba při západu slunce představí umělecký pár Mitríková–Demjanovič fragmenty masek využívaných blíže nespecifikovaným kultem v minulosti. Etnografická instalace „umělecké keramičky“ a „doktora intermédií“ vydrží v hrobové jámě jen jeden den, poté se variovaná přesune k měsíčnímu vystavení do XY-1 ◊ ∑ ‰ † ﻝ ♂ ♀ ♥ ▲ Ӝ ۞  Ҧ Ϡ ѽ ʢ д Ψ ʯ § Ǽ Ɣ $ ¤ & @ ¶ Ʊ Ƿ ♫ Ȣ ɸ ʘ  ҉  ۵ ۩ ۝ ₰  ࣨ  ₪ ℗ ₾ ∏ ɸ ˥

Prezentace instalace: 19. 4. 2018, 19:00–20:00
Délka trvání výstavy: 20. 4. – 31. 5. 2018 
Otevírací doba: ve všední dny 10:00–19:00

20:00 | výstava | Lucia Gašparovičová: Slunce se netočí okolo Země | Galerie XY | Dolní náměstí 23/42
Lucia Gašparovičová absolvovala ateliér S+M+L_XL Kov a šperk na VŠVU v Bratislavě, kde v současné době pokračuje v doktorandském studiu. Ve své tvorbě se soustředí na situace a prostředí, které se na základě své všednosti stávají neviditelnými, na fenomény činností opakujících se v daném čase, na každodennost, časový aspekt skrze jeho zaznamenávání a transformování do fyzické podoby. 
„Hľadám pre mňa dostupné ekvivalenty vedeckých meracích zariadení potrebných pre záznam, v ktorom sa stretáva statickosť obrazu - priestoru a však dynamickosť - plynutia času.“

Délka trvání výstavy: 19. 4. – 31. 5. 2018
Otevírací doba: ve všední dny 10:00–19:00

20:00 | videoinstalace | Pattern Recognition | Galerie XY-1 | Dolní náměstí 23/42  
Produkce videí autorů spjatých s Bratislavou souvisí především s VŠVU a jejími dvanácti katedrami, které interdisciplinárně kombinují tradiční formy uměleckého vyjádření s novými technologiemi. Ze svébytných vizuálních, formálních, narativních či technologických uchopení se utváří dynamické vzorce, v nichž nalézáme futuristické vize, sociopolitické komentáře k neutěšené tíze současnosti, lidství či umění i hravé práce performerů využívajících vlastní těla k trefným glosám. 
Zastoupení umělci: András Cséfalvay, Mira Gáberová, Tsudoi Masuda, Juraj Mydla, Viktor Šefčík, Zuzana Žabková

Délka trvání výstavy: 19. 4. – 29. 4. 2018
Otevírací doba: ve všední dny 10:00–19:00

21:00 | performance | Marína Abramovič po sebe neupratuje: The Dictator Decides | Divadelní sál | Dolní náměstí 23/42
Marína Abramovič po sebe neupratuje je skupina, která působí na umělecké scéně od roku 2015. Ve své tvorbě specificky využívá svěží humor, pestrou paletu výrazových forem a netradičních symbolů. Společným jmenovatelem Maríniných dosavadních projektů je kromě jiného i snaha poukázat na vybrané společenské fenomény. The Dictator Decides je další prací, která se pohybuje na hranici divadla a performance. Důraz není kladen na děj či konkrétní následnost situací, ale spíše na celkovou atmosféru. Takto koncipované dílo může být vnímáno jako zenový zážitek, kdy není nutné hledat význam či smysl.

22:00 | DJ set | BZGRL | Vertigo | Univerzitní 6 
Pod jménem BZGRL hudebník Adam Juraszek, narozený v Londýně, produkuje rytmickou taneční hudbu plnou ostrého zvukového designu. BZGRL je v současnosti usazený v Bratislavě a patří mezi nejzajímavější současné hudebníky tamní scény. V klubu Vertigo představí svůj live set a ovládne afterparty XY. 

FLICKR FOTOGALERIE

VIDEA
https://www.flickr.com/photos/xyolomouc/albums/72157668098008758


Našimi partnery jsou:  Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, PAF - Přehlídka filmové animace a současného umění, Divadlo na cucky, DW7, Vladimír Vaca, jlbjlt.netArtMapKožené věcičky pro všechny lidičky