XY 2017

výstavy s procházkou / procházka vernisážemi 
společný projekt olomouckých nezávislých galerií

Ústí nad Labem
20. 4. 2017

16:00 | vernisáž | Ivana Zochová: Room-mate, Studenti ateliéru Přírodní materiály: Situace | Galerie XY | Dolní náměstí 42 
17:00 | vernisáž | Nýbrž: Hnědá | Nahoře | Dolní náměstí 42
17:45 | vernisáž | Zdenek Svejkovský: Paleta barev | video, loop | Galerie Monitor | Univerzitní 3
18:00 | vernisáž | Štěpánka Sigmundová: Oh man, look at those cavemen go | Hidden gallery | Univerzitní 3
18:30 | vernisáž | Richard Loskot: Prázdná | Vitrína Deniska | Denisova 5 
19:00 | vernisáž | Vendula Prchalová: Sursum | HROB | začátek průvodu u Vitríny Denisky.
20:00 | vernisáž | Tereza Haspeklová: V novém řádu, nové řádění | Galerie W7 | Wurmova 7
20:15 | projekce | Ústí videa | Freskový sál | Wurmova 7
21:00 | koncert | Ústí hlavně | Divadelní sál | Wurmova 7 
22:30 | DJ set | Štěpánka Sigmundová | Vertigo | Univerzitní 6

Kurátoři a dramaturgové: Monika Beková, Alexandr Jančík, Filip Kartousek, Nela Klajbanová, Marie Meixnerová, Radim Scholaster, Pavel Šuráň


XY je jedinečná kulturně-umělecká událost. Návštěvníci na procházce městem putují alternativními výstavními prostory a nezávislými galeriemi Olomouce a setkávají se s různorodými způsoby prezentace současného umění. Výstavy a instalace jsou často koncipovány jako „site-specific”, tedy připravovány přímo na míru jednotlivým místům. Letošní ročník procházky s vernisážemi představí tvorbu umělců z Ústí nad Labem. Během jednoho odpoledne proběhne v sedmi nezávislých galeriích sedm vernisáží současných umělců, kteří působí či působili na ústecké umělecké scéně.


PLAKÁT
ANOTACE VÝSTAV

16:00 | vernisáž | Ivana Zochová: Room-mate | Galerie XY | Dolní náměstí 42 
Ivana Zochová připravila interaktivní instalaci reagující na stávající stav prostoru na Dolním náměstí, který je budoucím divadlem. Stejně jako nedávno v Galerii Emila Filly, i zde rozvíjí procesuální instalaci, v níž jsou fragmenty rostlin doplněné provázky a bílou křídou podrobeny zásahu návštěvníků. Room-mate (spolubydlící) naznačuje kontinuálnost budování vztahu, vycházejícího ze soužití s něčím nebo s někým. Provázky, které spojují rostliny s křídami, parafrázují vztahy rostliny a země. Mají zde zastupovat vzájemné propojení a komplikovanost vzájemných vztahů, které se při lidském zásahu stejně jako provázky proplétají. Jeden krok mnohdy naruší fungování okolních rostlin.

Délka trvání výstavy 20. 4. – 10. 5. 2017
Otevírací doba: ve všední dny 10:00–16:00

16:00 | vernisáž | Studenti ateliéru Přírodní materiály: Situace | Galerie XY | Dolní náměstí 42 
Výstava prezentuje výběr aktuálních projektů studentů ateliéru Přírodní materiály z Fakulty umění a designu UJEP, které kombinuje s pracemi připravenými přímo pro Galerii XY. Tvorba ateliéru vychází povětšinou ze vztahu místa, materiálu a procesu. Výsledkem jsou pak objekty a instalace integrující pohyb, komentující určitý proces nebo situaci, či vyžadující diváckou interakci. V Situaci studenti reagují na konkrétní specifický prostor budoucí Galerie XY na Dolním náměstí a na situace, které užitím původně nevýstavního prostoru vznikají. Vystavující: Stella Hrádková, Marie Kuklíková, Terezie Málková, Veronika Palmová, Kateřina Šichanová, Jana Šulcová, Veronika Tilšerová, Tereza Tvrdíková, Josefína Vávrová, Kryštof Vitner

Délka trvání výstavy 20. 4. – 10. 5. 2017
Otevírací doba: ve všední dny 10:00–16:00

17:00 | vernisáž | Nýbrž: Hnědá | Nahoře | Dolní náměstí 42
Nýbrž je seskupení ústeckých ilustrátorů, které se pravidelně účastní českých i zahraničních zinfestů. Barbora Kicovová, Jakub Hrdlička, Barbora Páníková, Magdaléna Gurská, Monika Doležalová a Adéla Bierbaumer v rámci XY představí místně-specifickou výstavu věnovanou fenoménu hnědé barvy, realizovanou v netypickém prostoru jedné z olomouckých historických půd. Výstava potrvá pouhou hodinu. „Hnědá je barva kůže, hnědá je barva piva, hnědé jsou naše myšlenky, hnědá jsou naše srdce. Hnědá není černá. Hnědá báseň – hnědá dáseň. (…) Přijďte se podívat, co se stane, když si Nýbrž vybere hnědou. Nebo snad hnědá si vybrala Nýbrž? Téma je barvou, barva je polem. Hnědá je kůže, hnědá je kolem.” 

Délka trvání výstavy: 20. 4. 2017, pouze 17:00–18:00

17:45 | Zdenek Svejkovský: Paleta barev | video, loop | Galerie Monitor | Univerzitní 3
Paleta barev sestává z cyklu 171 videí v monochromatické barevné škále určených původně pro server YouTube. Minimalističnost práce umožňuje jednoduchou rekontextualizaci a rozvinutí dialogu mezi novými a „starými“ novými médii skrze univerzální princip barevného spektra, jež je využíván všemi uměleckými druhy. Svou poetikou Paleta odkazuje k meditativní povaze malby barevných polí abstraktního expresionismu a vzývá k sakrální kontemplaci, jež se stala základním impulsem instalačního řešení.

Délka trvání výstavy 20. 4. – 30. 6. 2017
Otevřeno v otevírací době Konviktu, ve všední dny 8:00–22:00 hod

18:00 | vernisáž | Štěpánka Sigmundová: Oh man, look at those cavemen go | Hidden gallery | Univerzitní 3
Homo sapiens sapiens podniká cesty do vesmíru od šedesátých let 20. století. Hledání života mimo planetu Zemi zaměstnávají jeho mysl již několik desítek let, stejně jako otázky, zda může lidstvo obydlit jinou planetu. „Is there life on Mars?“ Ve snímku Ridleyho Scotta Marťan se náš planetární soused nakrátko stává domovem člověka – Marka Watneyho, který přežívá jen díky výsadbě vegetace brambor. Brambory – skromná potravina, která počátkem 19. století ochránila Evropu od cyklických hladomorů a astronauta Marka Watneyho udržela při životě na jiné planetě. Ve filmu Interstellar udržuje lidstvo naživu pěstování kukuřice. „Nepotřebujeme další inženýry. Nedošly nám televize nebo letadla... Dochází nám jídlo. Svět potřebuje zemědělce.”

18:30 | vernisáž | Richard Loskot: Prázdná | Vitrína Deniska | Denisova 5
Tvorba Richarda Loskota stojí především na fascinaci všedními světelnými či zvukovými podněty, jimiž jsme každodenně obklopováni, aniž bychom je bez umělcovy intervence shledávali výrazně pozoruhodnými. Instalace Prázdná, vytvořená pro Vitrínu Denisku, vypovídá především o absenci tradičního obsahu, kterým bývá v podobných výkladních skříních zpravidla reklamní sdělení na konkrétní typ produktu. Loskot nachází estetické kvality právě v samotném fenoménu výlohy, oproštěné od své utilitární funkce, a obnažuje její existenci prostřednictvím charakteristických atributů, jakými jsou cáry starých plakátů, fragmenty plexiskla, zářivky atd.

Délka trvání výstavy 20. 4. – 20. 5. 2017
Otevřeno nepřetržitě


19:00 | vernisáž | Vendula Prchalová: Sursum | HROB | začátek průvodu u Vitríny Denisky
Absolventka ateliéru skla na FUD a doktorandka na VŠUP Vendula Prchalová zakládá produktový design i svou volnou tvorbu na kombinaci materiálů. Jejich kontakt/konflikt rozpracovává do experimentálních případových studií. Pro výstavní síň HROB si Vendula připravila instalaci se studií vosku na nakloněné křišťálové ploše. Název výstavy Sursum, latinsky „vzhůru“, odráží děje při hoření, kdy nejpatrnějším projevem je plamen a stoupání proudu tepla. Nepatrné je naopak gravitační působení na vyhořelý materiál. Procesuální instalace tematizuje nejistotu a protichůdnost v nazírání posledních věcí člověka.

Délka trvání výstavy: 20. 4., 19:00–20:00.
21. 4.–20. 5. bude instalace přemístěna (lokaci zveřejníme na facebook/XYOlomouc a facebook/vystavnisinhrob).

20:00 | vernisáž | Tereza Haspeklová: V novém řádu, nové řádění | Galerie W7 | Wurmova 7
Tereza Haspeklová se věnuje vytváření nových realit a řádů, ve kterých využívá zásady modulace tvarů. Pracuje s prvkem náhody, s nímž se setkáváme zcela přirozeně a denně – například v puklinách chodníků, ve rzi na plechových deskách. Vyhledává struktury, které způsobuje vliv přírodních živlů, tok času atd. na věci vytvořené člověkem, a vypůjčuje si z nich jejich surovost a krásu v ošklivosti. Svou inspiraci nachází také v graffiti, které laškuje s veřejným prostorem. Podstatou je dehonestace našich skvostů, chyba v systému, nedokonalost. Haspeklová nalézá krásu ve špíně smogu, v šedi prachu, v olejových mazech či puklinách. K jejím inspiračním vlivům bezesporu patří i nynější pobyt na severu Čech v Ústí nad Labem.
Délka trvání výstavy 20. 4. – 30. 5. 2017
Otevřeno dle programu Divadla na cucky, 45 min. před představením nebo po domluvě galeriew7olomouc@gmail.com

20:15 | Ústí videa | projekce | Freskový sál | Wurmova 7
Pátrání po videoartové produkci z Ústí nad Labem vedlo po spletitých cestách amatérské filmové tvorby, YouTube kanálů, místních klauzur a produkce uměleckých škol, přes jednoduché hříčky na mobilních telefonech po intermediální opusy a multikanálové triptychy. Ustálilo se na výsledku, který nemůže neocenit žádný divák. Ústí videa je výběrem best-off z ústecké videoscény ve smyslu individuálních preferencí jednotlivých kurátorů XY. Olomouc, výspa audiovizuálních snobů a videohipsterů zhýčkaných filmovými festivaly, představuje své oblíbené ústecké umělce.
Uvidíte: Juliana Höschlová, Štefan Pecko, Michaela Thelenová, Miroslav Hašek a Petr Pufler.

21:00 | Ústí hlavně | koncert, audioperformance |  Divadelní sál | Wurmova 7 
Subtilní řežba. Ústí mystery sound. Jak zní Ústí? 

22:30 | DJ set | Step_by_Step | Vertigo | Univerzitní 6
electro * house * rap * bass * grime * techno * footwork
Štěpánka Sigmundová hraje na nejlepších párty v Praze! (a nemá ráda koně!)

FLICKR FOTOGALERIE

XY 2017


VIDEO

Video na YouTube

Na události participují Galerie XY, Galerie Nahoře, HROB, Vitrína Deniska, Hidden Gallery, Galerie W7, Galerie Monitor, komunitní a kulturní prostor W7 a Klub Vertigo. 

Partneři projektu: BU2R, Přehlídka filmové animace a současného umění, Divadlo na cucky, kulturní a komunitní prostor W7, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Ministerstvo kultury.