Rezidence XY: Daniela Ponomarevová

Rezidence: 21. 11.–28. 11. 

Prezentace tvorby: 28. 11., 18:00

Výtvarnice, kreslířka, studentka brněnské FaVU, členka skupiny INSTITUT INSTITUT v rámci rezidenčního pobytu představí koncept rozpracovaného projektu s pracovním názvem Ulice a také část své tvorby.


Signifikantním charakterem ulice je především chodník, který do města vnáší pravidla a poskytuje bezpečnou cestu lidem, kteří se po něm procházejí. I když se jedná o všední motiv, svou pragmatickou funkcí a materiálovou vizuální povahou jí poskytuje symboličtější vhled na jeho podstatu. Fragmenty chodníku, podílející se na tvorbě uličního designu, si tak představuje jako textury, které dávají objektům v počítačových hrách či ve virtuální realitě vizuální (autentickou) podobu. Chodník vnímá jako vrstvy, pod kterými se nachází další plochy s významovými kontexty. V tomto projektu tak ztrácí svůj původní účel – být zpevněnou cestou, po níž je možné jít – a je změněn ve vrstevnaté obrazy, které jsou složeny z horizontálních a vertikálních plošných částí. 

Záměrem je se v průběhu rezidence zabývat přípravou a symbolickým zpracováním uličních výseků jako analogií k systémovým hierarchiím, jako organizovaný souhrn propojených narativů, reagující na symptomy sociálních patologií, které budou propojené s pop kulturními náměty a světem technologií.

www.institutinstitut.com


PLAKÁT


FOTOGALERIE


fb event 


Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Státní fond Kultury, Divadlo na cucky, DW7, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt