REZIDENCE XY: Viktória Pardovičová

rezidence: 3. – 13. 11. 2022
prezentace: 11. 11. 2022, 18:00

Projekt Postpost gallery v kontextu off-space scény Brna - Další vitrína svítící v podchodě? 
Prezentace představí projekt Postpost gallery v kontextu širšího okruhu off-space či nezávislé galerijní scény Brna. Původně studentská iniciativa vitrínové galerie završila v létě 2022 první rok své existence. Její iniciátorka a kurátorka přiblíží koncept, program či okolnosti vzniku. Dále bude pozornost věnovaná brněnské nezávislé galerijní scéně a jejímu dynamickému charakteru s historií, která sahá do času minulého režimu. Prezentace otevře diskurz o transformaci nezávislých a experimentálních galerijích a jejich roli na poli současné umělecké scény, přesahující hranice Brna. 


Viktória Pardovičová (nar. 1997, SK) využije rezidenci XY k přípravě publikace věnované problematice off-space galerií a netradičním formám zprostředkování umění v lokálních kontextech. V létě 2021 iniciovala vznik vlastního kurátorského projektu vitrínové galerie Postpost gallery v Brně, jejíž ambicí bylo a je vytvářet prostor otevřený prezentaci různých druhů umění s kriticko-teoretickými přesahy. 


FB Postpost gallery 

INSTAGRAM Postpost gallery


PLAKÁT


FOTOGALERIE
Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Státní fond Kultury, Divadlo na cucky, DW7, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt