Petr Jakšík / Architect in Residence

rezidenční pobyt Galerie XY: 1.–15. 9. 2019


Druhým vybraným architektem pro rezidenci v Olomouci je Petr Jakšík. 
Na jeho rezidenci navázala i výstava Just sp_ce  v Galerii XY a XY-1.
Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Nadace pro současné umění, Státní fond kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Divadlo na cucky, DW7, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt