MgA. Jan Skoček / Architekt in Residence

rezidenční pobyt Galerie XY: 18.–25. 8. 2019, Galerie XY, Olomouc
prezentace tvorby: termín bude upřesněn


Architekt Jan Skoček během svého rezidenčního pobytu v Galerii XY pracuje na svém projektu "Mapování". Jeho dílčí části a výsledky budou prezentovány veřejnosti po skončení rezidenčního pobytu. 

PLAKÁT

FOTOGALERIE


fb event 


Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Nadace pro současné umění, Státní fond kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Divadlo na cucky, DW7, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt