Crossing Borders - Performing in between / Artist in residence

rezidenční pobyt Galerie XY (mezinárodní trans-mediální umělecké sympozium): 18.–29. 7. 2019, Laškov
performance v přírodě: 27. 7. 2019, 20:00
areál Kruhovského mlýna, Laškov (u Olomouce)


Podmínky přírodní rezidence mimo město, elektřinu či internet pomáhají umělcům, ale i samotným disciplínám hledat cestu zpátky k sobě. Namísto rozvíjení jednotlivých médií svým specifickým způsobem se umělci budou snažit naopak o překračování hranic a zaplňování meziprostorů. Hledání společných bodů, společný záměr reagovat a odpovídat na to, co vzniká v uměleckém procesu mezi různými materiály. Tento univerzální proces kreace a exprese, osvobozený od žánrové diverzity umění se spolu s přítomností přírodního prvku přiblíží formě starověkých rituálů; jde zde tedy v podstatě o mutaci pojmu inter-media na pojem trans-media (pre-media).   

Sympozium se koná pod záštitou Galerie XY Olomouc, za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Fakulty výtvarných umění v Brně.

Cesta do areálu Kruhovského mlýna bude z centra Laškova vyznačena. Kdo z diváků bude chtít přespat na místě po akci, nechť si s sebou vezme spacák, případně stan.


BROŽURA - CROSSING BORDERS performing in between
transmediální symposium, Laškov u Olomouce, 
18.–29. 7. 2019


fb event

https://www.facebook.com/events/2310788475681528/
Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Nadace pro současné umění, Státní fond kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Obec Laškov, Divadlo na cucky, DW7, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt

Ċ
monika bekova,
31. 12. 2019 1:22