OPEN CALL GALERIE XY 2020

REZIDENČNÍ POBYT PRO UMĚLCE A ARCHITEKTY

Galerie XY nabízí v roce 2020 možnost rezidenčních pobytů pro umělce - absolventy vysokých uměleckých škol a výtvarných oborů, profesionální umělce a architekty přímo v historickém centru města Olomouce. 
Umělci a architekti mohou rezidenční pobyt využít pro výzkum nebo v rámci pokročilé fáze tvorby. Nabízíme zdarma prosvětlený prostor k tvorbě v budově kulturního centra, kde sídlí Galerie XY a Divadlo na cucky. Tvůrčí pobyt  bude zakončen veřejnou prezentací celkové tvorby autora v Galerii XY v Olomouci. Po dobu rezidence bude pro rezidenty zajištěno zdarma ubytování, prostor pro tvorbu, produkční a propagační podpora.
Rezidence je určena pro 1–5 osob/skupinu, délka rezidence je 7–20 dní, červenec–prosinec 2020.

Výzva není věkově omezená a rozhodujícími kritérii jsou
- kvalita předloženého záměru
- propracovanost předložené žádosti
- návaznost na místo, ve kterém bude pobyt realizován

Výzva je otevřená pro umělce z ČR i zahraničí.

Při výběru budou zohledněna kritéria umělecké kvality, propracovanosti tvůrčího záměru a návaznost na místo, ve kterém chtějí tvořit. Cílem je vybrat projekty, které budou buď výzkumné nebo s potenciálem bezprostřední realizace ve veřejném prostoru. Vybrány budou dva projekty z oblasti výtvarného umění a dva projekty z oblasti architektury. Výzva je otevřená jak pro jednotlivce, tak pro umělecké skupiny. Výtvarné rezidence budou koncipovány jako “výzkumné” a jejich cílem je výhradně práce na díle bez ohledu na jeho následnou realizaci v bezprostřední časové návaznosti na tvůrčí pobyt. 

V Galerii XY proběhne následná veřejná prezentace celkové tvorby autora. Další dvě z rezidencí určené pro architekty budou zakončeny realizací díla ve veřejném prostoru, uspořádáním master class nebo workshopu.

Prosíme zájemce o zaslání:
strukturovaného životopisu,
odkazu na webové stránky nebo portfolia v PDF,
motivačního dopisu a tvůrčího záměru (max. 2500 znaků)
preferovaný termín rezidence

na e-mail: rezidence@xyolomouc.com

Rezidenční pobyty budou probíhat od července do prosince 2020, je možné se tedy hlásit průběžně, avšak s dostatečným předstihem vzhledem k preferovanému termínu. 


Rezidenční pobyty 2019

11.–17. 7. 2019
Jagoda Dobecka (Wroclaw)

18.–27. 7. 2019
Crossing Borders – Performing in between
(mezinárodní trans-mediální umělecké sympozium)

19.–31. 8. 2019
Tereza Kopecká (Bratislava)

18.25. 8. 2019

24. 8. 2019

1. - 15. 9. 2019
Petr Jakšík


Rezidenční pobyty 2018

22. 7.  3. 8. 2018
DUMB - umělecká skupina

15. 
 31. 8. 2018 Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Nadace pro současné umění, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Obec Laškov, Divadlo na cucky, DW7, jlbjlt.netArtMap, StuArt