OPEN CALL - Rezidence XY 2022

REZIDENČNÍ POBYTY PRO UMĚLCE, KURÁTORY A ARCHITEKTY

>>>for English scroll down please<<<

Galerie XY vyhlašuje open call pro rezidenční pobyty v roce 2022. V letošním roce nabízíme termín rezidencí v delším časovém období - můžete se přihlašovat průběžně a zvolit termín od června do listopadu. Vybrány budou celkem 3 projekty, délka rezidence je 7–20 dní a je určena pro 1–5 osob/skupinu. Výzva není věkově omezená. Výzva je otevřená pro umělce, kurátory a architekty z ČR i zahraničí.


Rozhodujícími kritérii jsou 
- kvalita předloženého záměru
- propracovanost předložené žádosti
- návaznost na místo, ve kterém bude pobyt realizován

Při výběru budou zohledněna kritéria umělecké kvality, propracovanosti tvůrčího záměru a návaznost na místo, ve kterém chtějí tvořit. Cílem je vybrat projekty, které budou buď výzkumné nebo s potenciálem bezprostřední realizace ve veřejném prostoru. Vybrány budou celkem 3 projekty, z toho projekty z oblasti výtvarného umění a projekty z oblasti architektury. Výzva je otevřená jak pro jednotlivce, tak pro umělecké skupiny.

Výtvarné rezidence budou koncipovány jako “výzkumné” a jejich cílem je výhradně práce na díle bez ohledu na jeho následnou realizaci v bezprostřední časové návaznosti na tvůrčí pobyt. 

Rezidence určené pro architekty budou zakončeny realizací díla ve veřejném prostoru v Olomouci. Součástí rezidenčního pobytu pro architekty, který nebude mít výstup realizací ve veřejném prostoru je uskutečnění workshopu, přednášky nebo master class v Galerii XY. 

Každá rezidence je zakončena veřejnou prezentací o celkové tvorby autora v Galerii XY nebo přednáškou (nikoli výstavou v Galerii XY). Prezentace mohou probíhat přímo v interakci s návštěvníky nebo online (v závislosti na daných aktuálních opatřeních). 

Po dobu rezidence bude pro rezidenty zajištěno zdarma ubytování v pokoji nedaleko XY, prostor pro tvorbu v kulturní instituci v historickém centru města na Dolním náměstí (viz foto), produkční a propagační podpora.
 
 
Prosíme zájemce o zaslání:
- strukturovaného životopisu,
- odkazu na webové stránky nebo portfolia v PDF,
- motivačního dopisu a tvůrčího záměru (max. 2500 znaků),
- preferovaný termín a délka rezidence
 
na e-mail: rezidence@xyolomouc.com
kontakt: Mgr. Monika Beková, 728570608
 
Rezidenční pobyty budou probíhat od června do listopadu 2022, je možné se tedy hlásit průběžně, avšak s dostatečným předstihem vzhledem k preferovanému termínu. 

 
..................................................................................................................
OPEN CALL GALERIE XY 2021
 
Artists, Art Curators and Architects in Residence 2022
 
In 2022, the XY Gallery offers the possibility of residencies for artists - graduates of art colleges and art disciplines, professional artists, art curators and architects right in the historic centre of Olomouc.
Artists, curators and architects can use the residency for research or use the time in the advanced phase of creation. We offer a free-lit space for creation in the building of the cultural centre, which houses XY Gallery and Divadlo na cucky. The creative stay will end with a public presentation of the author's overall work in XY Gallery in Olomouc. During the residency, artists/curators/architects will be provided with free accommodation in a room near to XY, space for creation, production and promotional support.
 
The residency is designed for 1–5 people, the length of the residency is 7-20 days, June – November 2022.
 
The challenge is not age-restricted and the application criteria are:
 
- quality of the submitted project
- well-developed and well-written application submitted
- clear connection to the place of stay realized
 
The call is open to artists from the Czech Republic and abroad.
 
The selection will take into account the criteria of artistic quality, sophistication of creative intent and a connection to the place where they want to create. The aim is to select projects that will either be research or will have the potential for immediate implementation in public space. The call is open to both individuals and artistic groups. 

Art residencies will be conceived as "research" and their goal is exclusively work on the work, regardless of its subsequent implementation in the immediate vicinity of the creative stay. 
A subsequent public presentation of the author's overall work (not art exhibition) will take place in the XY Gallery or be online (depends on actual Covid situation). 

The other residencies intended for architects, will end with realization of the work in a public space or the organization of a master class or a workshop.
 
Please send:
 
* structured CV
* a link to websites or portfolios in PDF,
* cover letter and creative intention (max. 2500 characters)
* preferred date of residence
 
via e-mail to: rezidence@xyolomouc.com
contact: Mgr. Monika Beková, 728570608
 
Residential stays will take place from June to November 2022, so it is possible to register continuously, but applications should be well in advance of the preferred date.
Prostor pro rezidenty nad Galerií XY v Olomouci (2020, 2021, 2022) / Space for the residents upper the XY Gallery (2020, 2021, 2022)
   
  
        
VYBRANÍ UMĚLCI A ARCHITEKTI:


Rezidenční pobyty 2022

6. 6. – 17. 6. 2022

3. 11. – 13. 11. 2022

21.  – 28. 11 2022


Rezidenční pobyty 2021

28. 7. – 6. 8. 2021

19.–25. 9. 2021

5.–15. 10. 2021
25. 10. – 6. 11. 2021

7. 11. – 14. 11. 2021


Rezidenční pobyty 2020

4.15. 7. 2020
Tomáš Borek, Vojtěch Jemelka, Jan Mléčka

1.–10. 9. 2020
Jan Kostaa / A7 Gallery

26. 9. – 16. 10. 2020
Tomáš Moravanský

15. 9. – 22. 10. 2020
Iris Kasper

18. 11. – 6. 12. 2020
Martin Fišr

7.–18. 12. 2020
Linda Vondrová


Rezidenční pobyty 2019

11.–17. 7. 2019
Jagoda Dobecka (Wroclaw)

18.–27. 7. 2019
Crossing Borders – Performing in between
(mezinárodní trans-mediální umělecké sympozium)

19.–31. 8. 2019
Tereza Kopecká (Bratislava)

18.25. 8. 2019

24. 8. 2019

1. - 15. 9. 2019
Petr Jakšík


Rezidenční pobyty 2018

22. 7.  3. 8. 2018
DUMB - umělecká skupina

15. 
 31. 8. 2018 


Prostor pro rezidenty v Laškově u bývalého Kruhovského mlýna (2018, 2019)Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Nadace pro současné umění, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Obec Laškov, Divadlo na cucky, DW7, jlbjlt.netArtMap, StuArt