Bezpečnostní opatření k zamezení šíření COVID-19 v naší galerii:

- v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází  nejvýše 1 návštěvník na 10 m²
prostor přístupných návštěvníkům,

- mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

- návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou.