Bezpečnostní opatření k zamezení šíření COVID-19 v naší galerii:

Galerie a muzea jsou otevřeny. 

Návštěvnická kapacita je však omezena tak, aby na 1 osobu připadalo 10m² vnitřní plochy. 

Návštěvníci mezi sebou musí dodržovat rozestup alespoň 2 metry, nejde-li o členy jedné domácnosti. 

Ve vnitřních prostorech muzeí a galerií je nutné mít nasazený respirátor.Skupinové prohlídky jsou možné. Smí se jich účastnit nejvíce 10 osob. Účastníci skupinové prohlídky musí prokázat splnění jedné z následujících  podmínek:
  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Od 9. července bude k prokázání bezinfekčnosti třeba prokázat provedené očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Nadále tedy nebude stačit k prokázání aplikovaná první dávka vakcíny. Galleries and museums are open.

However, the visitor capacity is limited so that there is 10 m2 of indoor space per person. If possible, call the gallery or museum before your visit to see if their capacity isn't full. 

Visitors must keep a distance of at least 2 meters from each other unless they are members of one household.

It is necessary wear a respirator in the indoor areas of museums and galleries.

Group tours are possible. A maximum of 10 people may participate. Participants of the group tour must prove that one of the following conditions is met:

  • have a negative RT-PCR test not exceeding 7 days old,
  • have a negative POC (so-called antigenic) test not exceeding 72 hours old, (can be proved by the employer's confirmation of the self-test or affidavit),
  • Have a laboratory confirmation of having recovered from covid-19 disease in the period not longer than 180 days before the day of the event,
  • Proof of having received the single dose vaccine at least 14 days before the event.
  • Proof of having received the first dose of two-dose vaccine against covid-19 at least 22 days before this event. After July 9th: proof of having received the second dose at least 14 days before this event.https://koronavirus.mzcr.cz/
e 10 osob
eRouska_2.0