Bezpečnostní opatření k zamezení šíření COVID-19 v naší galerii:

Galerie a muzea jsou otevřeny. 

Ve vnitřních prostorech muzeí a galerií již není nutné mít nasazený respirátor ani roušku.

Galleries and museums are open.

It is no longer necessary to wear a respirator or a mask in the indoor areas of museums and galleries.
https://koronavirus.mzcr.cz/