Bezpečnostní opatření k zamezení šíření COVID-19 v naší galerii:

Galerie a muzea jsou otevřeny. 

Návštěvnická kapacita je však omezena tak, aby osoby mohly dodržovat rozestup 1,5 metru.

Návštěvníci mezi sebou musí dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy jedné domácnosti či žáky a studenty z jedné školy. 

Skupinové prohlídky jsou možné. Pokud se jí účastní více než 20 osob, musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících  podmínek:
  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Ve vnitřních prostorech muzeí a galerií je nutné mít nasazený respirátor.


Galleries and museums are open.

However, the visitor capacity is limited so that people can keep a distance of 1.5 meters from each other.

Visitors must keep a distance of at least 1.5 meters from each other, unless they are members of one household or pupils and students from one school.

Group tours are possible. If more than 20 people participate, participants over the age of 12 must prove that one of the following conditions is met:
  • confirmation of the occurrence of a laboratory-confirmed covid-19 disease in the period not longer than 180 days before the day of the concert,
  • covid-19 vaccination confirmation, with a minimum of 14 days from the last vaccine dose.

The use of tests to prove infectivity will be possible only for people under 18 years of age and people with a contraindication to vaccination.

It is necessary wear a respirator in the indoor areas of museums and galleries.
https://koronavirus.mzcr.cz/
e 10 osob
eRouska_2.0