Bezpečnostní opatření k zamezení šíření COVID-19 v naší galerii:

- v galerii se nachází ve stejný čas nejvýše 10 osob

- mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

- návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou,

- od 10. 9. je nezbytné ve vnitřních prostorech nosit roušky.https://koronavirus.mzcr.cz/