Anna Minx: Planeta psů

výstava 19. 4. – 1. 6. 2019
vernisáž: 18
. 4. 2018, 17:00
komentovaná prohlídka: 17. 5. 2019, 20:00
kurátorka: Monika Beková


Co se děje s hračkami, s kterými si už nikdo nehraje? Zůstávají ležet na dně šuplíku, nebo je vše jinak, než bychom si mysleli?  Anna Minx se rozhodla na tyto otázky odpovědět, a tak vznikl projekt Minx story. Je to dílna sdružující robotické jedince, každý z nich v ní má svou funkci. Roboti se zrodili z plyše. Po určité době byli nuceni nepotřebný plyš odhodit, aby odkryli svou pravou robotickou tvář, kterou před dětmi skrývali: mechanismy se osamostatnily, začaly žít, projevovat nálady, touhy a pocity. Z nevinných hraček se stali pracovníci Anny Minx. Ta navrhuje jejich novou podobu a rozhoduje o jejich nové roli.

Planeta psů: 

Mechanizmy se osamostatnily a začaly žít, projevovat nálady, touhy a pocity. Jedním z prvních robotů byl i Bílý pes s rolničkou na krku, který byl prvním zvědem v dílně Minx story. Potom se vrátil na svou rodnou planetu psů, odkud začal vysílat signály pro ostatní, aby byli silnější. Jak v tuto chvíli vypadá celý svět a další planety?

https://minxanna.wixsite.com/annaminx/cv-1"Absolventka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati vytvořila pro prostory galerie instalaci skládající se z několika objektů doplněných o akvarelové malby. Výstava Planeta psů vychází z poměrně rozsáhlého backstory, které vypráví příběh odložených hraček, jež se osamostatnily, oživly, postupně se zbavily nepotřebného (tj. plyše), vrátily se na svou rodnou planetu psů a začaly vysílat signály na podporu ostatních. Nedá mi to, a tak zmíním paralelu v podobě filmu amerického režiséra Wese Andersona s názvem Psí ostrov (Isle of Dogs, r. Wes Anderson, USA, BRD, 2018). Tento snímek mi vyvstal na mysli nejen spojitostí se psy, ale také hravostí formy, příbuzného narativu a (méně či více) skrytých odkazů k tématům, které provázejí naši společnost v reálném světě. 

Minx podobně jako Anderson využívá jasně definovanou, nápaditou a osobitou vizuální formu, byť ve zcela odlišném médiu. Její psí robůtci cupitající na provázcích po místnosti nebo frankensteinovské plyšové stvoření doplněné o plyšovou asambláž působí na jednu stranu komicky až groteskně, na druhé straně svým obsahem vyvolávají v divákovi otázky vážnějšího charakteru hledající odpovědi po tom, jaký příběh za sebou dané hračky-stvoření mají a co je ještě, byť na metaforické rovině, čeká?"

(David Bartoš, časopis 25fps)


PLAKÁTFOTOGALERIE

https://www.flickr.com/photos/xyolomouc/albums/72157706883551961
Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Divadlo na cucky, DW7, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt, PAF

Ċ
monika bekova,
18. 8. 2019 13:09