Tomáš Moravec: Palindrom #2

výstava 23. 9. – 27. 10. 2017
vernisáž: 22. 9. 2017, 18:00
kurátor: Martin Mazanec

Instalace Tomáše Moravce Palindrom #2 připravena pro novou olomouckou Galerii XY bude odhalovat podmínky vzniku konkrétního pohyblivého obrazu. Palindrom zde vystupuje nejen jako sekvence, ale i v roli objektu, který ovlivňuj záznam i vnímání obrazu. V kontextu předchozích realizací Beacon (2015), Plastický film (2016) a Palindrom (2017) rozvíjí autor systematicky jednotící moment těchto prací, kterým je rotace kolem vertikální osy a její vliv na záznam i čtení vzniklého obrazu.

Tomáš Moravec (*1985) je absolventem ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody, v současnosti je doktorandem AVU v Praze a pedagogicky působí v Hradci Králové. Ve své tvorbě se zaměřuje mj. na plasticitu pohyblivého obrazu, funkce galerijního provozu a zásahy do urbánního prostoru měst.


PLAKÁTFLICKR FOTOGALERIE

3 LITR/ Knižní veletrh autorských a uměleckých publikací
Comments