Tomáš Borek, Vojtěch Jemelka, Jan Mléčka: Social Distance Celebration 

výstava 4.– 15. 7. 2020
vernisáž: 3
. 7. 2020, 16:00
kurátorka: Monika Beková

happening, ukončení instalace: 15. 7. 2020, 18:30


Social Distance Celebration přináší na olomoucké Dolní náměstí novodobý symbol společného vítězství nad koronavirovou nákazou. V těsném sousedství historického morového sloupu vytváří prostorovou sestavu vertikálních prvků, které mimo symbolický přesah svými rozměry definují sociální odstup, charakteristický pro doznívající pandemii. Jednotlivé prostorové objekty tak vytvářejí individuální atomizované mikrosvěty se specifickým posunutým subjektivním vnímáním, zastavením a úvahách o kvalitě a hodnotách vlastního života. Vynucené omezení sociální interakce je v kontextu konkrétní situace doprovázeno možností prostorové meditace statického historického morového sloupu a dynamické proměny nebe.


Poslední rozloučení s výstavou proběhne ve středu 15. července od 18:30 hodin na Dolním náměstí. K závěrečnému happeningu Konec sociální distance je zvána i široká veřejnost.https://www.facebook.com/XYOlomouc/photos/?tab=album&album_id=985693691861289


Social distance celebration
aneb Kde se vzaly hamaky na Dolním náměstí


Jan Žůrek, Divadlo na cucky a DW7:

“My jsme v době, kdy probíhala karanténní opatření zvažovali, co můžeme dělat jako kulturní instituce. V nějakou chvíli jsme se cílitli úplně paralizovaní a nebylo nám jasné - asi jako všem - jak dlouho budou ta opatření trvat, a co bude možné dělat. Tak jsme se snažili pomoci s šitím roušek, protože nikde nebyly, a ve spolupráci s Moravským d6ivadlem a Skautským institutem a tady Petrem Mackem jsme rozjeli iniciativu Olomouc šije roušky. Podařilo se zburcovat obrovské množství dobrovolníků, kteří buď dodávali látku, nebo si látku vyzvedávali a potom šili ty roušky, a dodávali je následně do univerzitního Biblioboxu.

Bylo z toho nakonec cca 6 tisíc kusů roušek, které se takto dostaly do oběhu a šly především do Fakultní nemocnice a do Charity, do Vojenské nemocnice. Myslím si že pro nás stejně jako i pro celou řadu z vás fungovala iniciativa šití roušek jako určité placebo v době, kdy jsme byli paralizovaní. Moc si vážím nasazení, se kterým do toho šli skauti, stali se takovou zásadní hybnou silou.

Než se dostanu k samotné instalaci [Social Distance Celebration na Dolním náměstí v Olomouci] a k tomu, proč vznikla, předám slovo Petrovi [Mackovi], aby řekl, jakým způsobem na tom skauti participovali, a co vše v té době dělali.”


Petr Macek, Skautský institut:

“My jsme toho dělali strašně moc, ale dělali jsme toho moc, protože jsme to dělali společně. A to si myslím že je důležité poselství; ve chvíli, kdy se k tomu člověk spojí jak s Divadlem na cucky, které to trošku iniciovalo, senátor Lubík, [Moravské] divadlo, tak se to dělá mnohem líp, když se má člověk na koho obrátit. Konec konců Univerzita [Palackého] splnila nemalý díl výběrem roušek … sběrná místa, skautské klubovny… všechny ty věci dohromady dávaly smysl výrazně větší a ta synergie to řádově násobila. My jsme se zapojili do nějakých nákupů, venčení pejsků a dalších aktivit, které z toho vyplynuly. Přemýšleli jsme i o hlídání dětí zaměstnanců nemocnice, což nakonec zvládla nemocnice sama...

Ukazuje se, že dobrovolnická práce - a to napříč spektrem, protože v tu chvíli za to nikdo nemohl nic čekat, včetně profesionálních organizací, které to také v tu chvíli dělaly zcela dobrovolně - má obrovský efekt. Město během té doby dokázalo vykoupit nějaké roušky za spoustu peněz, a my jsme vlastně téměř stejné množství roušek dokázali vyrobit zcela bez nároků na jakýkoliv honorář.

A nejen skauti,  a nejen divadlo a ne jenom další, ale obrovské množství občanů se do toho zapojilo - to je potřeba říct. Skauti splnili logistickou roli, převážení věcí, a podařilo se nám to zkoordinovat, ale bez stovek lidí a dobrovolníků, kteří se do toho zapojili, by to zdaleka nemělo takový efekt.”


Jan Žůrek:

“A pak přišel tedy ten moment, kdy roušky už byly, a my jsme se mohli začít věnovat své práci. A začali jsme řešit, jakým způsobem můžeme jako umělci nebo kulturní instituce na tu situaci reagovat. A stále více jsme si byli jisti tím, že my bychom měli reagovat kreativními metodami a přicházet s nějakým řešením.

Jedním z nápadů bylo použít část prostředků, které máme na náš program, na dramaturgickou linii, kterou jsme nazvali Social distance celebration. V rámci této linie jsme oslovili umělce, divadleníky, tanečníky a architekty, aby reagovali na vzniklou situaci. Výsledkem je, že v rámci residenčních pobytů vznikají nejrůznější performance ve veřejném prostoru.

Paralelně s tím se do této dramaturgické linie zapojila také Galerie XY, která přišla s otevřenou výzvou směrem k architektům.”


Monika Beková, galeristka a kurátorka výstavy Social Distance Celebration:

“Protože Galerie XY se snaží nebýt pořád jenom uvnitř v galerijních prostorách, ale máme také snahy expandovat do veřejného prostoru, směřovala výzva k oslovení architektů - právě na architekturu se totiž galerie mimo jiné zaměřuje. Vyhlásili jsme tedy otevřenou výzvu na zpracování “antikovidové zahrádky” nebo jakékoliho jiného způsobu, jak by se s tímto tématem dalo pracovat, a vybrali jsme trojici architektů: Tomáše Borka, Vojtěcha Jemelku a Jana Mléčka. Jsem moc ráda, že se to povedlo, instalaci si tu budete moci užívat plných čtrnáct dní.”


Jan Mléčka za autory instalace (Tomáš Borek, Vojtěch Jemelka, Jan Mléčka):

“Přemýšlím, zda má smysl hovořit o něčem, co je zřejmé - domnívám se, že nikoliv. Proto nebudu hovořit tady o této věci, která zde vznikla, ale spíše o jejím kontextu. Morový sloup [instalace na Dolním náměstí se nachází v těsné blízkosti Mariánského sloupu, pozn. MM] jsme jako Olomoučané postavili před třista lety, skoro na rok přesně. Není to připomínka obětem morové rány, ale ten sloup tady vznikl z oslavy, z radosti, z vděčnosti, že rána pominula. Lidé měli radost a vyjádřili ji tímto způsobem. A podobná situace je v řadě olomouckých kostelů, kolem kterých chodíme, kdy těžké barokní nebe sestupuje ve své úžasné barokní velkorysosti jakoby na zem.

A právě v tomto místě na Dolním náměstí, uprostřed všeho, kde procházíme, máme podobnou možnost a podobnou zkušenost, kdy můžeme zpomalit nebo se zastavit, sednout si a lehnout si a dívat se na nebe, dívat se na sloup a o ničem nepřemýšlet, a nebo přemýšlet o všem: o radosti, o bolesti, ale hlavně o naději, která nás spojuje napříč staletími.

Já věřím, že to nebe zrovna v tuhle chvíli se tady otevírá. Pojďme se ho společně dotknout."


Tomáš Borek, Vojtěch Jemelka, Jan Mléčka: Social Distance Celebration 
výstava 4.7. – 15. 7. 2020
vernisáž: 3. 7. 2018, 16:00
Přepis ze zahájení instalace Social Distance Celebration na Dolním náměstí v Olomouci: Marie Meixnerová.PLAKÁT


Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Divadlo na cucky, DW7, PAF, Skautský institut, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt