Petr Švolba: Žánrovka

výstava 22. 9. – 9. 11. 2018
vernisáž: 21
. 9. 2018, 18:00
kurátor: Alexandr Jančík

Tekutá modernita, sociologický pojem Zygmunta Baumana z roku 2002, se jeví jako podnětný myšlenkový impuls pro současnou výtvarnou scénu. Ač je tekutost stále tekutější a zájem o ni je tedy oprávněný, zdá se, že je také často nadužívána, což paradoxně vede k jejímu vyprázdnění. Upřímným plavcem v jejích vodách je sochař Petr Švolba, jehož výstava zprostředkuje “klasickou” výtvarnou disciplínu reliéfu a tématu krajiny - hodnověrně tekuté modernitě však bude její celkovou koncepci do určité míry onu klasičnost zcizovat, a vytvoří tak o něco složitější prostředí pro čtení jednotlivých obrazů. Výstava je realizována ve spolupráci s knižním veletrhem LITR.


24. 10. 2018, 18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Žánrovka


PLAKÁT


Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Divadlo na cucky, DW7, LITR, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt, PAF