Matěj Smetana: 1, 2, 3

výstava: 21. 9. – 21. 10. 2019
vernisáž: 20. 9. 2019,  18:00
komentovaná prohlídka: 1. 10. 2019, 18:00
kurátor: Alexandr Jančík


Matěj Smetana na výstavě 1, 2, 3 představuje nové znakové systémy, postavené na podobě běžných arabských číslic; nechává vzniknout modulární antické ruiny nebo číselné mutanty. Výstava je realizována ve spolupráci s knižním veletrhem LITR.

www.matejsmetana.net 


Co spojuje digitální antické sloupy se zmutovanými čísly? Především je to touha zbavit čísla matematických hodnotových rolí a zpochybnění jejich tradiční funkce, stejně jako v případě propojitelných sloupových struktur,  které mohou odkazovat k tvorbě Sola LeWitta a současně k romantismu a jeho okouzlení ruinami. Matěj Smetana (*1980) dlouhodobě sleduje proměny znaků, jejichž původní významy uvádí do nových překvapivých souvislostí a vytváří tak významy nové. Střet dvou modulárních systémů pak vytváří neexistující tvar, absorbující podobu obou. Zatímco zájmu o čísla jakožto znaky předcházela fascinace obdobně transformovaných písmen do vzájemných hybridů a evolučních mutantů, digitální hodiny generující kombinace antických ruin ukazují čas jako vedlejší efekt. Stejně jako když v minulosti vytvářel hodiny v podobě knihy či hvězdy, což jsou další frekventované motivy Smetanova výrazového rejstříku.

"Připravuji několik prací pro Olomouckou Galerii XY a pro místa spojená s projektem LITR – pokouším se mutovat a jinak zacházet se znaky číslic 0–9, a taky rozvíjím práci s obživlými písmeny, která se pohybují na základě jejich vlastní simulované vůle." 

Matěj Smetana, časopis o filmu a nových médiích 25fps, 9. 9. 2019

Video na YouTubeVernisáž výstavy Matěje Smetany 20. 9. 2019, foto Jakub Čermák.

Prezentace Matěje Smetany v rámci komentované prohlídky 1. 10. 2019, foto Marie Meixnerová.PLAKÁT

Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Nadace pro současné umění, Státní fond kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Divadlo na cucky, DW7, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt, LITR.