Lucia Gašparovičová: Slunce se netočí okolo Země

výstava 20. 4. – 31. 5. 2018
vernisáž: 
19. 4. 2018, 20:00
kurátor: Monika Beková

doprovodný program: 


Lucia Gašparovičová absolvovala ateliér S+M+L_XL Kov a šperk na VŠVU v Bratislavě, kde v současné době pokračuje v doktorandském studiu. Ve své tvorbě se soustředí na situace a prostředí, které se na základě své všednosti stávají neviditelnými, na fenomény činností opakujících se v daném čase, na každodennost, časový aspekt skrze jeho zaznamenávání a transformování do fyzické podoby. 
„Hľadám pre mňa dostupné ekvivalenty vedeckých meracích zariadení potrebných pre záznam, v ktorom sa stretáva statickosť obrazu - priestoru a však dynamickosť - plynutia času.“


Lucie Gašparovičová (nar. 1984 v Žilině) se dlouhodobě ve své tvorbě zajímá o obecné principy fungování věcí. Tématem výstavy je, že jsme schopni vidět něco, přitom ve skutečnosti se děje něco jiného, co schopni vidět nejsme. Velcí filozofové jako Platón a Aristoteles dlouhou dobu zastávali názor, že vše se točí okolo Země. Prvním velkým pozorovatelem v historii byl až Mikuláš Koperník, jehož model heliocentrismu poukázal na dlouhé trvání žití v omylu.

Luciin zájem o pozorování právě takto banálních věcí, tedy, že Slunce se netočí okolo Země, začal před dvěma lety během stáže na Islandu. Začala se zajímat o tyto primární veličiny, které se postupně rozšiřují na úvahy o čase, vztahu času a místa a s pozorováním.  Důležitým aspektem je také zkoumání věcí a materiálů, které nějakým způsobem reagují na vytvořené situace. Například, kdy různorodost materiálu je schopná reagovat na světlo a to buď odrazem, pohlcením nebo propuštěním. Extrémním příkladem může být právě světlocitlivý materiál, jehož reakce na světlo je tak rychlá, že ji nejsme schopni vidět. 

Dalším důležitým aspektem, který v rámci své výstavy Lucie Gašparovičová zkoumá je prvek reverze. Ve svých videích poukazuje na reverzní chování materiálu asfaltu, zlata a stříbra. 


Návod k hodinkám pro zjištění světových stran:

Malou ručičku na hodinkách namíříme ke slunci. Výška slunce je nepodstatná, hodinky držíme ideálně vodorovně, respektive rovnoběžně se zemí. Vznikne nám úhel, který svírá malá ručička a jednička na ciferníku, který je třeba rozdělit na polovinu, abychom zjistili, kde se nachází jih. Do oběda dělíme proti směru hodinových ručiček, po oběde zase ve směru, tak jako je to na obrázcích.


PLAKÁT
http://www.xyolomouc.com/home/xy---vystavy-s-prochazkou-prochazka-vernisazemi/xy-2018FLICKR FOTOGALERIE

XY 2018


Vernisáž probíhá v rámci XY 2018: výstavy s procházkou / procházka vernisážemi 
Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Státní fond, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Divadlo na cucky, DW7, PAFjlbjlt.netArtMap, StuArt