Jasmin Schaitl a Matěj Frank: entering continuities. spící kresby 

Galerie XY-1
výstava 22. 9. – 26. 10. 2018 (prodlouženo)
vernisáž: 21
. 9. 2018, 18:00
kurátor: Jakub Frank

Výstava entering continuities. spící kresby představí spolupráci dvou umělců - Jasmin Schaitl (AT) a Matěje Franka. Jejich práce v různých médiích propojují specifický rukopis každého z nich a vytváří nové autonomní signatury. Výstava s podnázvem spící kresby naváže na předchozí výstavu prezentovanou v Opavě v roce 2017 a dále rozvine intimní rozměr jejich společné práce prostřednictvím velkoformátových kreseb vytvářených v procesu soužití a nevědomé spolupráce. Výstava je realizována ve spolupráci s knižním veletrhem LITR. Realizováno v rámci stipendia polského Ministerstva kultury a národního dědictví a s podporou Austrian Federal Chancellery - Section Art.


The exhibition entering continuities. sleeping drawings will present the collaborative works of two artists - Jasmin Schaitl (AT) and Matěj Frank (CZ). Their works merge in various media the handwriting of both artists and create a new, autonomous signature. After their first exhibition in Opava in 2017, their following exhibition at XY Gallery will provide a further insight into the intimate dimension of their mutual work, with large-format drawings, created in a process of co-presence and uncousious collaboration.PLAKÁT

Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Divadlo na cucky, DW7, LITR, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt, PAF. Výstava je realizována v rámci stipendia polského Ministerstva kultury a národního dědictví a s podporou Austrian Federal Chancellery - Section Art a ve spolupráci s knižním veletrhem LITR.