Garrett Lynch: A network of people who attended an exhibition and contributed to the creation of this work 

výstava: 9.–13. dubna 2018
kurátor: Marie Meixnerová

Síť lidí, kteří se zúčastnili výstavy a přispěli k vytvoření tohoto díla od Garretta Lynche je temporálním uměleckým dílem, které spojuje lidi na základě návštěvy místa konání výstavy (ať již fyzického nebo virtuálního), participace a předpokládaného zájmu o umění.

Dílo je realizováno skrze kombinaci pohlednic, elektronické pošty a webové stránky: návštěvníci odesílají e-mail na základě výzvy uvedené na pohlednici v galerii. Do předmětu uvádí své jméno, do těla e-mailu pak několik řádků o sobě a svém vztahu k umění. Tyto informace se stávají obsahem díla, akt participace je jeho předmětem. Dílo samotné se vizualizuje prostřednictvím webové stránky http://www.asquare.org/work/peoplenetwork/.1

Jakmile se projektu zúčastní patřičný počet participantů, jsou automaticky porovnáni, přidáni do on-line grafu sítě a povzbuzeni k tomu, aby se spojili se svým přiděleným protějškem.


Dílo bylo podpořeno platformou Peripheral Forms v rámci výstavy Real Virtuality: The Networked Art of Garrett Lynch.


1 Zobrazeno je pouze jméno, text a přiřazený protějšek. E-mailové adresy participantů nejsou nikde zveřejněny a jsou sdíleny pouze s dalšími participanty.Doprovodný program:

Právě teď (od února do dubna 2018) se můžete zúčastnit celosvětové síťové performance i vy, a to odesláním e-mailu podle instrukcí na pohlednicích přítomných v galerii.

Výsledné schéma celé „sítě lidí, kteří se zúčastnili výstavy a přispěli k vytvoření tohoto díla“ pak bude v Galerii XY vystaveno od 9. do 13. dubna 2018. 

FB event


Particupující galerie:

Aksioma Institute for Contemporary Art (Ljubljana, Slovenia)

Bannister Gallery (Rhode Island, USA)

Centro ADM (Mexico City, Mexico)

Centro de Cultura Digital (Mexico City, Mexico)

Filmwinter, Festival for Expanded Media (Stuttgart, Germany)

Gallery XY (Olomouc, Czech Republic)

Guest Room (North Carolina, USA)

Human Ecosystems (Rome, Italy)

Laboratorio Arte Alameda (Mexico City, Mexico)

Le Wonder (Bagnolet, France)

MUTE (Lisbon, Portugal)

NYU Art Gallery (Abu Dhabi, United Arab Emirates)

Open Signal (Portland, USA)

Plymouth Arts Centre (Plymouth, England)

Transfer Gallery (New York, USA)

Upfor Gallery (Portland, USA)

Watermans (London, England)

ZKM | Center for Art and Media (Karlsruhe, Germany)
Našimi partnery jsou: PAF - Přehlídka filmové animace a současného umění, Ministerstvo kultury, Divadlo na cucky, W7, jlbjlt.netArtMap