David Jedlička: Žádné zprávy

výstava 5. 3. – 14. 4. 2019
vernisáž: 4
. 6. 2019, 18:30
komentovaná prohlídka: 1. 4. 2019, 18:00
kurátorka: Monika Beková

Chvíle čekání, odpočinek, příprava před zrcadlem, hra. V obrazech Davida Jedličky jsou zachyceny na první pohled běžné situace, které důvěrně zná každý z nás. V druhé rovině jsou to právě tyto malé momenty, které v sobě nesou to důležité, co si v paměti uchováváme. 

David Jedlička se dlouhodobě ve své tvorbě věnuje figurální malbě. Patří ke generaci, která se začala prosazovat na výtvarné scéně v druhé polovině 90. let. Olomoucké scéně se představil jako pedaog na katedře výtvarné výchovy PdF UPOL, kde po krátké prostějovské přestávce opět vyučuje v ateliéru malby. Je členem nejlepší olomoucké kapely Ostrý zub. Postavy na svých obrazech zachycuje při běžných denních činnostech v různých prostředích, které vyzývají návštěvníky výstavy k vlastní interpretaci nahlížené situacePLAKÁTFOTOGALERIE
Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Divadlo na cucky, DW7, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt, PAF