Artéka jako architektonický fenomén

výstava 1.–16. 10. 2017
vernisáž: 29. 9. 2017, 18:00
kurátoři: Monika Beková, Nicol Gale, Svatopluk Sládeček

Galerie XY uvádí jako vůbec první akci letošních Dnů architektury výstavu ročníkových prací studentů Ateliéru Ústavu experimentální tvorby Fakulty architektury VUT v Brně, kteří se zabývali možnostmi a limity vzniku „Artéky“ pro Univerzitu Palackého v Olomouci. 


Co je to Artéka?

Sdílené pracoviště historiků umění, restaurátorů, optiků, fyziků a chemiků, v České republice zatím absolutní novinka jak po architektonické, tak po provozní stránce. Práce prověřují umístění Artéky v prolukách historického centra nebo jeho okolí a hledají optimum mezi lokalitami, z nichž každá má jiné prostorové a kapacitní možnosti a jiné architektonické souvislosti v kontextu města. Pilotní projekty vezmeme jako základ debatní platformy nad možnými interdisciplinárními vazbami uvnitř města a nad jeho prostorovým potenciálem.

Pořádá Ateliér Ústavu experimentální tvorby, Fakulta architektury VUT v Brně ve spolupráci s Filozofickou fakultou UP Olomouc a Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc.


PLAKÁT

arteka_plakat

Ċ
monika bekova,
22. 11. 2017 12:39
Comments