Alena Dvořáková: O_KRAJ_JINĚ

výstava 23. 11. – 28. 11. 2022
vernisáž: 22
. 11. 2022, 18:00
kurátoři Monika Beková, Vojtěch Jemelka


Západní okraj Olomouce je dnes ztělesněním divokého bujení sobeckých stavebních zájmů v duchu devadesátkového kapitalismu. Přitom se jedná o velmi cenné území s potenciálem vtažení západní krajiny až do nejlidnatější části města. Opakující se modely výstavby bez ohledu na kontext či hodnotu místa mohou zapříčinit nejenom ztrátu identity, významu, ale v tomto konkrétním případě mohou vést až k zániku. 


Co pro vás západní okraj města znamená a jak s ním naložíte?


Video instalace představuje tvorbu z procesu a samotný projekt O_KRAJ_JINĚ, který vznikal jako diplomová práce na Fakultě architektury v Brně. Mapuje pohled autorky jakožto návštěvnice zvenčí Olomouce na západní okraj města, který přes svoji roztříštěnost, neorganizovanost a absenci vize nabízí mnohé kvality. Polemika o Okrajině, která se staví do opozice k současné tendenci nekoncepční výstavby zejména rodinných domů a územnímu plánu. 


PLAKÁT


Může jít o obrázek kamenná zeď

Může jít o obrázek 1 osobě , obrazovce a indoor

Může jít o obrázek 1 osobě a indoor

Může jít o obrázek 12 lidem , stojícím lidem a indoorNašimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Státní fond Kultury, Divadlo na cucky, DW7, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt