PAF Olomouc:
Jiné vize CZ 2022

výstava: 1. 12. 2022 –⁠ 15. 1. 2023 / prodlouženo do 28. 2. 2023
vernisáž: 
1. 12. 2022, 18:00
kurátor: Šimon Kadlčák


Jiné vize CZ je soutěž mapující současné umění pohyblivého obrazu v České republice od roku 2008, organizovaná festivalem PAF Olomouc. Přizvaní kurátoři a kurátorky vybírají z děl přihlášených v rámci open callu finálních deset, z nichž pak pro PAF připravují projekční pásmo a instalaci v galerijní situaci, kde je výběr finalistů prezentován. V roce 2022 je výstava poprvé realizována v Galerii XY.

Všechna díla vznikla v posledních 18 měsících a byla produkována v ČR, výběr prací a řešení výstavy připravil kurátor Šimon Kadlčák.


Šimon Kadlčák

Šimon Kadlčák (1990) funguje interdisciplinárně v prostředí současného vizuálního umění. Vedle vlastní umělecké praxe spoluzaložil nezávislý experimentální off-space Zaazrak|Dornych (s Kryštofem Netolickým), píše kritické texty pro časopisy Artalk, A2, Fotograf, Flash Art ad. Jako web editor a manažer se podílí na fungování projektu ArtMap a pracuje jako koordinátor v rezidenčním centru BAiR v Brně. V minulosti byl jedním z kurátorů brněnské galerie Umakart. Je spoluautorem knihy Atlas spontánního umění (s Pavlem Konečným, 2016) mapující díla uměleckých autodidaktů ve veřejném prostoru v ČR. Ve své umělecké tvorbě zpracovává téma rozpouštějící se identity jedince v kolektivu či vlivem změněných stavů vědomí, které ho dovedlo k zájmu o autonomii, freetekno, fotbal nebo husitství. Vystavoval samostatně i na skupinových přehlídkách, mj. v pražských galeriích 35m2, Jelení, Berlinskej Model nebo NGP, v PLATO Ostrava, bratislavské Kunsthalle, Domě umění města Brna nebo v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. S Danielem Hüttlerem kurátorsky připravil třídílnou sérii výstav o hrůze z lidského těla Spooky Butt (Terén, Brno, 2021). Žije v Brně, kde také absolvoval obor Intermédia na FaVU VUT.PLAKÁT
Jiné vize CZ 2022:

Alex Sihelsk*: Nekoušu (2022, 21:06 min)
Queer identita narážející do bariér heteronormativity a strach z nepříliš často veřejně artikulovaného fenoménu vztahového, potažmo sexuálního, predátorství v rámci queer komunity prezentuje Alex Sihelsk* v krátkém snímku spadajícího – pro leckoho možná překvapivě – do žánru upírského filmu. Hlavní hrdinka Nekoušu prochází vztahy stejně jako prostředím sociálních sítí asertivně i s nejistotou, zatímco na pozadí se vynořuje stín archetypu Báthory.


Oskar Helcel: Glajcha (2022, 12:37 min)
Ve stavařské hantýrce označuje pojem glajcha dokončení hrubé stavby domu dosažením jeho nejvyššího bodu. Stavba obytného domu a jeho virtuální projekce na trhu s nemovitostmi, kde se jednotlivé byty nabízejí za spekulacemi vybičované sumy dlouho před dokončením, jsou také tématem filmu Oskara Helcela. V performativní dokumentární eseji nás autor provádí konkrétním developerským projektem na několika fyzických i myšlenkových úrovních. Nechává nás přitom nahlédnout, jak moc peněz penetruje původní okolní prostředí monumentem domu a zůstává při tom k němu sama téměř netečná.


Marina Hendrychová: Lycaeon (2022, 9:17 min)
Imerzivní efekt POV videa Lycaeon uvádí diváky do mysteriózní reality připomínající sen, změněné stavy vědomí i pohádkovou fantazii současně. Tu nahlížíme perspektivou blíže nedefinované hlavní hrdinky či hrdiny, když se setkává s nejrůznějšími fenomény a entitami na nastoupené cestě vlastního sebepoznání. V metaforickém opisu autoimunitního onemocnění je postupně náznaky naváděn/a k nalezení a zničení vnitřního monstra, bytosti mezi člověkem a vlkem.


Barbora Ilič: Platonic breakup (2022, 7:49 min)
Titulní hrdinka filmu Platonic Breakup Barbory Ilič zasněně prochází scenérií nemíst městského junk space, projíždí noční krajinou autem, melancholicky sleduje vlastní odraz ve výlohách obchodů a vyrovnává se tak s odloučením i opouštěním. Žánru romantického filmu, jemuž je snímek deklarativní autorskou poctou, pak vedle atraktivního novotvaru ve svém názvu přispívá ještě rozšířením jeho výrazového rejstříku o vztahy lidských a nelidských aktérů. Hudbu k videu složil Daniel Rajmon.


Anna Kryvenko: Jednodušší, než si myslíte (2022, 11:00 min)
Jednodušší, než si myslíte Anny Kryvenko využívá jednoduchého, ale právě díky tomu současně působivého juxtapozičního principu k vyjádření srozumitelně artikulovaného poselství, jímž nás upozorňuje na nebezpečí vyplývající z vystavení se neustávajícímu toku mediálních obrazů války, násilí, katastrof, utrpení a bídy. Máte pocit, že v tomto konkrétním případě se vás to netýká? Pak vyzkoušejte myšlenkový experiment – nahraďte aktuální krizi libovolnou předchozí, či momentálně zastíněnou krizí. Pořád nic?


Simona Koutná: My Surrogate Self, akt II. (Girly-Girls and Sexy-Bitches running the world through a pink mirror, dreaming about things that I understand (2022, 10:00 min)
Střihový film My Surrogate Self, akt II. Simony Koutné je kolážovitým recyklátem nalezených pohyblivých obrazů, jimiž dekonstruuje sociálně vystavěnou konstrukci obrazu ženy. Staví vedle sebe současnou popkulturu, její odraz na pohyblivé hladině nekonečného toku amatérské home video stylizace do jejích aktérů, ale taky její předobraz v podobě folklórní tradicí udržovaných stereotypů. Výsledkem je vizuálně chutný a hutný stimulant podněcující přemýšlení o kulturní podmíněnosti našeho vystupování a vytváření vlastního veřejného obrazu.


Šimon Levitner, Michal Plodek, Oliver Torr: AWOO (2022, 14:00 min)
AWOO je hrdinský epos, jehož hlavním aktérem je hudebník bilej kluk, který přijímá novou podobu avatara AWOO a vydává se na hypnotickou odyseu porozumění vesmíru a jeho prostřednictvím koneckonců i sebe sama. V epizodickém ději, který lze částečně vnímat i jako kompilát hudebních klipů, postupně dochází k završení transformace osobní identity. Vzhledem ke zjevným vzájemným vazbám pak jako diváci můžeme být zvědaví, zda se dopady fikčního světa tohoto 3D animovaného filmu nějakým způsobem projeví také v nezprostředkované fyzické realitě.


Kolektiv autorů: Písky Mikrosvěta (2022, 30:26 min)
Velkoryse pojatá půlhodinová 3D animace Kolektivu autorů přenáší diváky do blíže časově nespecifikovaného světa nikoliv nepodobného tomu našemu v současnosti, přesto máme dojem, že na něm něco nesedí. V epických obrazech zpodobňujících různé krajinné či architektonické scenérie sice nikdy nevidíme člověka samotného, přesto je v nich vždy implicitně přítomen skrze předměty svého působení nebo voiceover. Můžeme se tedy jenom dohadovat, kam se poděl, jestli je jeho absence dočasná nebo definitivní, případně čím byl vystřídán. Sled filmových obrazů postupně graduje na škále lemované kótami „od internetu“, „přes post-antropocén“, „k psychedelii“.


Polina Davydenko: Kutilka (2022, 8:55 min)
Polina Davydenko využívá antropomorfizované postavy samotářské vosičky Kutilky, řazené mezi tzv. invazivní druhy, jako metafory člověka, který byl donucen opustit vlastní domov a teď se potýká s pocity nepřijetí, vykořeněnosti a nerovnocenného postavení v novém prostředí. Společnost, v níž si snaží hledat svůj nový domov, na ni jen pro status imigranta klade automaticky vyšší nároky a zároveň nedává žádnou naději, že tuto očekávanou vyšší míru snaživosti někdy jakkoli dodatečně ocení. Film mísí prvky přírodopisného dokumentu, kostýmové „televizní“ bajky a 3D animovaných pasáží.


Adina Šulcová, Viktorie Novotná: SPIKNUTÍ HOLČIČÍCH HOVEN (2022, 12:07 min)
Z filmů nominovaných do letošního ročníku Jiných vizí připomíná Spiknutí holčičích hoven autorek Adiny Šulcové a Viktorie Novotné ze všech nejvíc standardní filmový útvar. Krátkometrážní komediální road movie ovládá filmový jazyk přesvědčivě, překvapí potom pro žánr kamarádského filmu nezvykle kvalitními hereckými výkony. Dále citujeme z oficiálního textu distributora: „Zpřetrhá stopařka Pavlína (které všichni říkají Velvet) už tak velmi křehké vztahy posádky automobilu, nebo naopak posádku automobilu intenzivní přítomnost stopařky sjednotí? Crazy road movie, při které se budete smát, čemu byste neměli.“


www.pifpaf.cz


FOTOGALERIEfotografie (c) Tomáš Jakubec & PAFNašimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Státní fond Kultury, Divadlo na cucky, DW7, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt