Sarah Dubná: Sift Through Stains

výstava: 9. 7. – 5. 8. 2021
vernisáž: 
8. 7. 2021, 19:00
kurátorka: Nela Klajbanová


Sarah Dubná ve své tvorbě pracuje s nalezenými materiály, které znovu reviduje a v kombinaci se smyslově řízenou kresbou nachází jejich nové kontexty. Skrze intuitivní tvorbu koláží a asambláží zkoumá vrstvy minulosti a současně rekontextualizuje zbytky své vlastní starší práce. Samotné přehodnocování či zhodnocování předmětů a útržků vzpomínek doprovází určité uspokojení z destrukce a odráží její zájem o přírodu, mezidruhové vztahy a prostor mezi živým a neživým.
Výstava Sift Through Stains představuje soubor prací vzniklých v období 2020–2021, a je odrazem karanténní zkušenosti a stáže v Berlíně, kde v posledních měsících Sarah působila. 


––


Sarah Dubná (nar. 1993 v Saint-Maurice, Francie) je česká umělkyně působící mezi Berlínem a Prahou. Ve své tvorbě pracuje eklekticky napříč médii a technikami. V současnosti se zaměřuje na produkci děl s využitím nalezených materiálů a odpadu z ulice, materiálu poskvrněného časem. Od roku 2019 vystavuje na skupinových výstavách v tuzemsku i zahraničí. Absolvovala Akademii výtvarných v Praze v Ateliéru malířství u Pavly Scerankové a Dušana Záhoranského (2020), kterou studovala souběžně se Včelařským učilištěm v Blatné. V roce 2021 absolvovala stáž v norském uměleckém kolektivu Oslo Apiary & Aviary.


website: www.instagram.com/sarahdubna



PLAKÁT




    





Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Státní fond Kultury, Divadlo na cucky, DW7, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt

Ċ
Mary Meixner,
9. 7. 2021 7:10