Galerie XY

2 výstavní prostory:

Galerie XY (rozměr 43 m2) v 1. NP

XY-1 (58 m2) v 1. PPGalerie se nachází v objektu na Dolním náměstí 23/42 v Olomouci, kde se nachází také Divadlo na cucky a Café na cucky, kam denně zamíří 100 až 200 návštěvníků. Z toho přichází ročně na vernisáže odhadem okolo 800 lidí a na 500 lidí se účastní doprovodných akcí.


Webové stránky galerie: www.xyolomouc.com Fotodokumentaci akcí naleznete na odkazech: www.flickr.com/photos/xyolomouc/albums Informace o dění v galerii na sociálních sítích: www.facebook.com/XYOlomouc/ a www.instagram.com/galeriexyolomouc/Galerie XY v roce 2021 realizuje pátý rok své působnosti na Dolním náměstí v Olomouci.

Cílem Galerie XY je především prezentace kvalitního současného umění z české i mezinárodní scény ve stotisícovém krajském městě, a to pod záštitou týmu kurátorů s dlouholetou zkušeností. Jejich společná dramaturgická strategie klade důraz na prezentování aktuálního dění na výtvarné scéně v různých oblastech České republiky a vybraných, především středoevropských zemích. Soustředí se na pečlivou přípravu vybraných výstavních projektů doplněných doprovodným programem.

Dbá na vyvážené zastoupení médií, která jsou v rámci provozu lokálních galerií a muzeí upozaděna (nová média, videoart, architektura).

Galerie XY umožňuje využívat dva oddělené a kurátorsky různě profilované prostory, přičemž trvání jednotlivých výstav bývá v rozsahu 5–7 týdnů. Celoroční výstavní program je doplněn o doprovodný program v podobě intervence do veřejného prostoru. historie

Galerie XY vznikla z iniciativy olomouckých nezávislých galerií, které od roku 2015 společnými silami realizují akci s názvem XY: výstavy s procházkou, procházka vernisážemi. Galerii XY založili ve snaze o službu veřejnosti v krajském městě a vytvoření stálého výstavního prostoru pro prezentaci současného umění. Volně navazuje na výstavní činnost galerijního prostoru na Wurmově 7 v Olomouci Galerie W7, která fungovala od roku 2013 do září 2017, kdy se personálně přesunula do prostoru Galerie XY. Její hlavní kurátorkou byla Monika Beková.


Do chodu Galerie XY se zapojují reprezentanti nezávislých galerií, zkušení kurátoři působící nejen na olomoucké výtvarné scéně a jejich zapojení není pouze formální, ale jsou spolutvůrci celé ideje. Zapojené subjekty společně organizují každoroční výstavní projekt XY: výstavy s procházkou, procházka vernisážemi v letech 2015 (Brno), 2016 (Ostrava), 2017 (Ústí nad Labem) a 2018 (Bratislava) a 2019 (Zlín). Od počátku se ve spolupráci s kurátorským týmem rozvíjí také architektonická platforma galerie, která do prostoru budovy intervenuje svými realizacemi a workshopy pro širokou i odbornou veřejnost. Cílem této dramaturgické linie je snaha o vyvolání diskuze nad rolí architektury ve společnosti. Galerie XY nabízí také rezidenční pobyty pro umělce a architekty v Laškově a v Olomouci. Galerie v rámci doprovodných akcí expanduje do veřejného prostoru a vyvolává tak diskuzi i mezi těmi, kteří do galerijního prostředí primárně nemíří. cílová skupina Cílovou skupinu galerie a jejího doprovodného programu představuje široké návštěvnické spektrum včetně studentů Univerzity Palackého, olomouckých středních škol, odborné veřejnosti či návštěvníků Divadla na cucky, v jehož prostorách se galerie nachází. Galerie ve svém doprovodném programu intervenuje i do veřejného prostoru a těmito realizacemi se dostává do povědomí i náhodným kolemjdoucím, kteří by do prostor galerie primárně nezamířili. Přítomnost kulturního centra s integrovanou kavárnou a snadno přístupná poloha galerie pak zaručuje neustálý přísun zájemců o kulturu a další veřejnosti do budovy. Důraz na přípravu kvalitního programu galerie s mezinárodním přesahem a cílená propagace usiluje o vzbuzení zájmu o návštěvu Olomouce, kulturního centra na Dolním náměstí a galerie u mimoolomouckých návštěvníků. Spektrum výstav a doprovodných programů je voleno tak, aby oslovilo publikum ve všech věkových kategoriích. Galerie je jedním z mála prostorů pro současné umění v regionu Střední Moravy, a proto přitahuje také studenty středních škol z Olomouce, Prostějova i Přerova.


dostupnost

Všechny akce v galerii  jsou zdarma. Lokalita galerie v centru města je také dobře dostupná díky dobré dopravní obsluze. Galerie má sociální zázemí a k dispozici je kavárna s občerstvením ve stejné budově s bezbariérovým přístupem. Na prohlídky výstav pravidelně chodí např. klienti společnosti Mana, která se již dlouhodobě věnuje péči a podpoře osob s vážným duševním onemocněním v ORP Olomouc.
kurátorské jádro galerie


Monika Beková  

V letech 2014 až 2017 kurátorka Galerie W7, absolventka Katedry výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci (2006 – 2016), kde organizovala několik ročníků společných výstav studentů Univerzity Palackého. V rámci projektu Umění ve veřejném prostoru vedla sérii řízených rozhovorů o umění ve veřejném prostoru s umělci a teoretiky, které byly v roce 2014 vydány formou publikace. Od roku 2009 pravidelně pořádá kočovné výtvarné sympozium. Aktivně tvoří a vystavuje, zároveň vyučuje výtvarnou výchovu na více typech škol. V roce 2016 působila jako garantka odvětví výtvarného umění, kulturního a uměleckého vzdělávání v projektu Mapování kulturního a kreativního průmyslu v Olomouci. V roce 2017 navázala spolupráci s nadací ALF (Anna Lindh Foundation), díky které se stalo Divadlo na cucky spolu s Galerií W7 součástí mezinárodní sítě. V roce 2019 navázala spolupráci s Akdemií výtvarných umění v Krakově a v roce 2020 v galeriemi na Islandu. Kromě koordinace galerie zaštiťuje realizace rezidenčních pobytů v Olomouci a v Laškově, které Galerie XY nabízí. Kurátorsky se zaměřuje na současnou malbu, kresbu, grafiku a prezentaci architektury.


Alexandr Jančík

V  letech 1998 – 2000 vystudoval VOŠF  Zlín, obor asistent režie. Je absolventem Katedry divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého  v Olomouci (2002 – 2010), kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu na Pedagogické fakultě, obor Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby). V rámci UP působil jako projektový koordinátor (UPsolvent, POP UP). V letech 2010 – 2014 byl členem řešitelského  týmu výzkumného projektu MEDIABAZE.CZ (FAMU, CAS), od roku 2015 je ředitelem kulturní platformy PAF, z.s. Dlouhodobě se podílí na organizaci a dramaturgii Přehlídky filmové animace a současného umění PAF, od roku 2009 je jejím ředitelem. Publikoval v časopisech (Literární noviny, Ateliér, Fotograf, Flash Art). Od roku 2011 je provozovatelem a kurátorem výstavního prostoru Vitrína Deniska v Olomouci, v roce 2016 působil jako hlavní kurátor v Galerii Industra Art v Brně. V roce 2017 zaštítil výstavní program v brněnské galerii TIC v rámci nikové galerie konTEXT. 


Marie Meixnerová

Absolvovala anglickou filologii (2010), filmovou vědu a komunikační studia (2014) na Univerzitě Palackého v Olomouci, dokončuje doktorské studium na Katedře výtvarné výchovy v ateliéru Intermédií. V roce 2017/2018 studovala na Teachers College, Columbia University v New Yorku. Ve své badatelské i kurátorské činnosti se dlouhodobě zabývá komunikačními a interpretačními strategiemi internetového umění s důrazem na současný český a světový net art a jeho přesahy. Kromě internetového a postinternetového umění se úzce zaměřuje na dějiny a teorii pohyblivého obrazu a projevy animace v širším slova smyslu, zejména ve vztahu k digitálnímu umění nebo divákovi, a na historii televize a problematiku televizních žánrů, nová média a vizuální komunikaci. Své teoretické i kritické výstupy pravidelně publikuje v rámci internetových platforem i odborných periodik či konferencí.

Kurátorsky se podílí na programu Přehlídky filmové animace a současného umění (od 2009), ScreenSaverGallery (2013), Galerie Monitor (2016), Galerie U Mloka ad. Je autorkou mezinárodního edukativně-výstavního projektu Unleashing Screensaver, který byl v dubnu-květnu 2018 vystaven na VŠ a SŠ školách v Evropě a USA, celosvětově v on-line ScreenSaverGallery a v New Yorku (ve spolupráci s Kolumbijskou univerzitou). Editorsky zaštiťuje rubriku Filmového časopisu 25fps zaměřenou na experimentální film, nová média a výtvarné umění (od roku 2011; 2009–2011 byla editorkou sekce věnované televizním formám) a řadu publikací věnovaných digitálnímu umění a jeho edukaci. Pod autorským pseudonymem (c) merry působí jako aktivní internetová a konceptuální umělkyně. V roce 2017 byly její aktivity podpořeny prestižním Fulbrightovým stipendiem, Nadačním fondem Univerzity Palackého a Děkanem UP, v roce 2018 stipendiem Husovy Nadace.


Nela Klajbanová

Absolvovala studium oboru Teorie a dějiny dramatických umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se problematice kurátorství, distribuce, prezentace a archivace současného umění pohyblivého obrazu. Působí jako kurátorka kulturní platformy PAF a koordinátorka soutěže Jiné vize. Je garantkou publikačních řad Edice PAF. V letech 2017–2018 působila jako PR v brněnské Fait Gallery, v roce 2018–2019 pak jako pomocná ředitelka v Polansky Gallery v Praze a Brně. V současnosti spolupracuje s galeriemi lítost a Lucie Drdova Gallery. Je koordinátorkou pražského galerijního projektu Friend of a Fiend. Od roku 2015 je ředitelkou knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací LITR. Kurátorsky se podílí na výstavách galerie Vitrína Deniska a Galerie XY. 


Pavel Šuráň 

Profesně se zabývá filozofií vědy a problému distribuované kognice a pracuje v Casinu. Ve volném čase se věnuje teorii umění z neodarwinistické perspektivy a malbě miniatur, hrál divadlo (2015–16 Ansámbl Oz) a psal poezii (vydáno v Psím víně a Herberku), rybaří a soukromě vyučuje lov pstruhů na přívlač. Spolu s R. Scholasterem založil poradenskou a zhotovitelskou agenturu Ritual Invest a.s. (*2017), s orientací na provádění rituálů na klíč. Věnuje se místní kulturní produkci (Rostlinný bazar, Koldafest, Pikniky,..). V současné době vede výstavní síň HROB (*2015) a je spolukurátorem Galerie XY. V minulosti byl spolukurátorem olomouckých nezávislých galerií Horká (*2011) a Hidden Gallery (*2014).
Pokud se vám líbí naše aktivity, prosím podpořte nás. Existuje hned několik možností, jak nám pomoci: