katalog-2019


NEVYDRAŽENÁ DÍLA NABÍZÍME DO PÁTKU 20. 12. V POAUKČNÍM PRODEJI

(KATALOG NABÍZENÝCH DĚL ZDE)

GALERIE XY ZÍSKALA V BENEFIČNÍ AUKCI VÍCE NEŽ 120 TISÍC KORUN

dosud nevydražená díla nabízí v poaukčním prodeji

--------------------------------------------------------------

Závěrečná tisková zpráva, 17. prosince 2019


V sobotu 14. prosince uspořádala Galerie XY mimořádnou aukci současného výtvarného umění. Výtěžek z benefiční akce poslouží na podporu činnosti galerie. Z devadesáti dražených děl se prodala více než polovina, a to v celkové hodnotě 127.099 Kč.


Galerie XY se dostala do ekonomického ohrožení a benefiční aukci pořádala především z důvodu pokrytí rozpočtového schodku v roce 2019. Po odečtení nákladů na realizaci akce se pořadatelům podařilo získat zhruba 100 tisíc korun potřebných pro zajištění provozu, aby v Olomouci nadále mohla prezentovat současné umění. Galerie se soustředí na produkčně náročné a v lokálním kontextu často upozaďované formy jako je digitální umění či nová média, zvukové a site-specific instalace, videoart nebo architektura.


Účast na aukci ukázala, že umění dokáží podpořit i mladí lidé, kteří nemají statisíce na účtu,“ glosoval večer jeden z kurátorů galerie, Alexandr Jančík. „Udržení malých nezávislých galerií s kvalitním progresivním programem v Olomouci je pro ně zkrátka otázkou občanské odpovědnosti, a pro mnohé se stává až politickým statementem,“ dodává Marie Meixnerová.


Důvodem k účasti mohla být nejen snaha podpořit alespoň symbolicky galerii, ale i možná touha do umění investovat. V tomto případě se jim podpora díky pečlivému kurátorskému výběru dražených děl a obrovskému altruismu oslovených umělců, většinou dobře etablovaných na lokální nebo zahraniční scéně, stala i dobrou investicí. Na aukci bylo možné nakoupit umění, které se jinak prodává za nesrovnatelně vyšší částky – fotografie Jindřicha Štreita Volby 1985 Kněžpole a Maďarsko 1995 (ze série Lidé z kraje písku) byly vydraženy za pouhých 7.000 a 11.000 Kč, fotogram Dominika Gajarského You are adding fuel to the fire z roku 2018 za symbolických 5.000 Kč, letošní akryl na plátně Davida Jedličky Existencionalista pak za vyvolávací cenu 8.000 Kč. Většina děl našla své kupce za vyvolávací cenu nebo s nižšími příhozy. Cenovým skokanem byla risografie Pavly Baštanové s vyvolávací cenou 300 Kč, která se prodala za 2.400 Kč (Riso V, 2018), nebo malý olej Adély Janské s vyvolávací cenou 2.300 Kč a prodejní cenou 5.500 Kč (Bez názvu, 2019).


Za zdánlivě nízkými prodejními cenami se skrývá pragmatické vysvětlení. „Přišli nás podpořit především kamarádi, umělci, lidé, kteří se aktivně zajímají o kulturu v Olomouci nebo sami tvoří výtvarné umění, kteří na investici do umění normálně nemají finanční prostředky, možnost setkávat se s ním v průběhu roku v nezávislém galerijním prostoru, s příjemnou, morálně nezatíženou atmosférou, je však pro ně klíčová, a proto se za nás postavili. Za to jim moc děkujeme!“ uzavírá atmosféru aukce Pavel Šuráň, třetí z pětice kurátorů Galerie XY, o jejíž program se dále stará také Nela Klajbanová a Monika Beková, která zároveň v XY zastává post galeristky. Sama do aukce věnovala čtyři umělecká díla (cyklus linorytů Hrubá Vrbka z roku 2016 a slepotistk Memory z roku 2018). „Fantastický průběh a celkový úspěch této první pokusné benefiční aukce je společným dílem lokální komunity. Lidé přišli a podpořili nás. Dobrovolníci mohli vypustit duši. V průběhu samotné aukce dokázal licitátor – herec Ondřej Jiráček – udržet kupce ve střehu tři hodiny,” poukazuje Beková na zvláštního ducha, který si s sebou celý kulturní prostor na Dolním náměstí v Olomouci nese.


Galerie XY vznikla v roce 2017, jakožto výsledek dlouhodobé snahy olomouckého Divadla na cucky vytvořit nezávislou kulturní instituci v centru města, a kurátorského týmu pořádajícího od roku 2015 pravidelné jarní výstavní procházky nazvané XY, soustředící se na představení umělecké tvorby z vybraného domácího či zahraničního města v nezávislých galeriích Olomouce. V Galerii bylo dosud realizováno 31 samostatných výstav. 
Co s neprodanými díly? Možnost nákupu trvá do pátku

Protože povaha aukce byla především benefiční, s cílem získat co nejvíce finančních prostředků na další provoz, využila galerie po dohodě s umělci možnosti poaukčního prodeje. 

Neprodaná díla tak bude možné do pátku 20. prosince 2019 (včetně) zakoupit za vyvolávací cenu. Do té doby jsou také vystavena v prostorách Café na cucky na Dolním náměstí 23/42 v Olomouci (budova, v níž sídlí také galerie).


Přehled neprodaných děl postupujících do aukčního prodeje k dispozici na webové adrese: 

http://www.xyolomouc.com/aukce/katalog-2019


Zájemci mohou psát na adresu galerie@xyolomouc.com, nebo se osobně zastavit v sídle galerie na Dolním náměstí 23/42 v Olomouci. Přednost dáme vždy nejrychlejšímu zájemci.Celkem své práce do aukce poskytlo 46 současných českých umělců a uměleckých skupin. Jde především o tvůrce s blízkým vztahem ke Galerii XY, ať již skrze dřívější (či plánovanou) výstavní činnost či úzké osobní vazby s kurátory.


Přehled cen, za která byla jednotlivá prodaná díla vydražena, je k dispozici na webové adrese: http://www.xyolomouc.com/aukce/katalog-2019

 Za Galerii XY,

kurátoři Monika Beková, Alexandr Jančík, Nela Klajbanová, Marie Meixnerová a Pavel Šuráň


kontakt: galerie@xyolomouc.com

+ 420 728 570 608


Media kit k tiskové zprávě ke stažení zde

Poděkování:

Rádi bychom vyjádřili poděkování všem umělcům, jejichž jedinečný altruismus a poskytnutí hodnotných uměleckých děl do benefiční aukce Galerie XY zdarma či za symbolickou cenu umožnilo finanční dostupnost a tím i podpoření galerie lokálním kupcům. Těm pak náleží náš respekt a nehynoucí dík za to, že nenechávají kulturu spát a aktivně podporují současné umění v Olomouci. Ke zdárnému průběhu akce přispěla svou prací řada dobrovolníků. Aukci produkčně podpořila také firma Grafické papíry a vinařství Hrdina a dcera. Za sponzorské dary děkujeme! A v neposlední řadě patří dík i médiím, bez jejichž přispění by tato událost zůstala mimo naši sociální bublinu neviditelná.
https://sites.google.com/a/xyolomouc.com/galerie/aukce/proc-nas-podporit

Nestíháte se zúčastnit aukce, ale rádi byste nám pomohli?
Galerii XY můžete podpořit i přímo převodem na účet!


Tisková zpráva, 19. listopadu 2019 Olomouc: Benefiční aukce na podporu Galerie XY --------------------------------------------------------------


V sobotu 14. prosince 2019 od 18 hodin proběhne v Galerii XY na Dolním náměstí v Olomouci benefiční aukce současného výtvarného umění. Jde o mimořádnou událost, kterou provozovatelé neziskové galerie v krajském městě reagují na neočekávaný schodek finančních prostředků. Galerie XY vznikla v roce 2017 z iniciativy olomouckých nezávislých kurátorů a provozovatelů výstavních prostor, off-spaceů a alternativních galerií jako snaha o službu veřejnosti v krajském městě a vytvoření stálého výstavního prostoru pro prezentaci současného umění. Význam galerie přitom není malý. Jde o jedno z mála míst na Olomoucku, které se soustavně věnuje prezentaci multimediálního a digitálního umění, videoartu, zvukovým instalacím, konceptuálnímu umění a architektuře.


„Věříme, že uspořádání aukce současného výtvarného umění nám pomůže pokrýt některé provozní náklady galerie, jejíž chod je jinak primárně financován z veřejného rozpočtu. Provoz galerie v centru Olomouce na nezanedbatelné ploše 101 m2 je ekonomicky náročný, a Galerie XY bohužel letos nezískala prostředky v dostatečné míře,“ uvádí Jan Žůrek, ředitel DW7 o.p.s., která chod galerie provozně zaštiťuje.

Galerie se proto obrátila s prosbou o podporu na současné vizuální umělce, mecenáše a sběratele současného umění i nejširší veřejnost.

Poskytnutím uměleckých děl do aukce vyjádřili svou podporu galerii významní čeští umělci jako Jindřich Štreit, Vladimír Havlík nebo Matěj Smetana, etablovaní umělci mladší generace Roman Štětina, Martin Kohout, Jakub Jansa, Andrea Pekárková i talentovaní začínající tvůrci. Seznam potvrzených umělců a umělkyň v této chvíli čítá asi čtyřicítku jmen. Katalog děl s vyvolávacími cenami bude dostupný od začátku prosince na www.xyolomouc.com/aukce, nabízená díla budou také postupně zveřejňována na instagramu galeriexyolomouc. „Chceme nabídnout kolem sedmdesátky děl v rozmanitých žánrech a cenových relacích, od malby, fotografie a objektů po nová média, textilní práce či dokonce autorské tetování,“ vysvětluje galeristka Monika Beková. Výsledná skladba nabízených děl pak má uspokojit profesionální sběratele i širší veřejnost. Ostatně předvánoční termín aukce přímo vybízí k nákupu vánočních dárků, kterými se letos, jak pořadatelé doufají, pro řadu kulturně smýšlejících lidí může stát současné umění. Věnujte jako vánoční dárek současné umění a přispějte k udržení Galerie XY.

autoři dražených prací: Tomáš Javůrek & Barbara Trnková (&), (c) merry, Magdalena A. Turzová, AKA47 (Andrea Pekárková), David Bartoš, Pavla Baštanová, Monika Beková, Nela Britaňáková, Radek Brousil, Radek Čák, Jakub Čermák, Jakub Čuška, Tereza Darmovzalová, Kateřina Dobroslava Drahošová, DUMB, Martin Fišr, Dominik Gajarský, Aimee Zia Hasan, Vladimír Havlík, Jakub Jansa, Adéla Janská, Valentýna Janů, David Jedlička, Martin Kohout, Ondřej Kotrč, Petr Krátký, Patrik Kriššák, Martin Kyrych, Naďa Máčalová, Jiří Neděla, Lubomír Otisk, Anna Boček Ronovská, Jiří Sedlák, Matěj Smetana, Juraj Sosna, Roman Štětina, Jindřich Štreit, Petr Švolba... a další.

----------------------------------------------------- Benefiční aukce na podporu Galerie XY mimořádná aukce současného výtvarného umění sobota 14. prosince 2019, Dolní náměstí 23/42, Olomouc showroom: 14:00–17:30 aukce: 18:00 Prosíme o potvrzení účasti předem: RVSP galerie@xyolomouc.com katalog nabízených prací (od 1. prosince): www.xyolomouc.com/aukce

kontakt: galerie@xyolomouc.com

ċ
Press Kit k TZ.zip
(22365k)
Mary Meixner,
19. 11. 2019 5:40
Ċ
Mary Meixner,
19. 11. 2019 5:37
ĉ
Mary Meixner,
11. 12. 2019 4:47