Alexandr Jančík

V  letech 19982000 vystudoval VOŠF  Zlín, obor asistent režie. Je absolventem Katedry divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého  v Olomouci (20022010), kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu na Pedagogické fakultě, obor Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby). V rámci UP působil jako projektový koordinátor (UPsolvent, POP UP). Je ředitelem kulturní platformy PAF, z.s. Dlouhodobě se podílí na organizaci a dramaturgii Přehlídky filmové animace a současného umění PAF, od roku 2009 je jejím ředitelem. Publikoval v časopisech (Literární noviny, Ateliér, Fotograf, Flash Art). Od roku 2011 je provozovatelem a kurátorem výstavního prostoru Vitrína Deniska v Olomouci, v roce 2016 působil jako hlavní kurátor v Galerii Industra Art v Brně. V roce 2017 zaštítil výstavní program v brněnské galerii TIC v rámci nikové galerie konTEXT, v rámci brněnského turistického informačního centra.