Alexandr Jančík

Absolvoval Vyšší odbornou školu filmovou ve Zlíně (obor asistent režie), Katedru divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je ředitelem kurátorské platformy PAF, z. s, organizující mj. Přehlídku filmové animace a současného umění – PAF Olomouc. Publikoval v časopisech Ateliér, Fotograf, Flash Art a v Literárních novinách. Od roku 2011 je provozovatelem a kurátorem výstavního prostoru Vitrína Deniska v Olomouci. V roce 2016 působil jako hlavní kurátor v Galerii Industra Art v Brně, v roce 2017 zaštítil výstavní program v brněnské galerii TIC v rámci nikové galerie konTEXT. Je kmenovým kurátorem olomoucké Galerie XY. 

alexandr.jancik@gmail.com
+420 732 475 173